Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hùng Đô lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 20-5-2015, Đảng bộ xã Hùng Đô long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ (2015 - 2020). Dự Đại hội có đồng chí Phạm Ngọc Hòa, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và  hơn 100 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ xã Hùng Đô lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Văn kiện trình tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, thử thách. Song, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hùng Đô  đã đoàn kết, tranh thủ và phát huy các nguồn lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đã đề ra. Nổi bật như: Tổng giá trị trên địa bàn là hơn 25 tỷ đồng, tăng 210% so với tiêu chí nghị quyết. Trong đó, tổng sản lương thực cây có hạt 1061 tấn/900 tấn, tăng 117,8%, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 17 tỷ/7 tỷ, đạt 242% so với nghị quyết đề ra, giá trị kinh doanh - dịch vụ  đạt trên 4 tỷ đồng/1.5 tỷ, tăng 266%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 15 triệu đồng/người/năm, bình quân lương thực đầu người đạt 561.7/người/năm. Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thường xuyên được quan tâm, tổng vốn đầu tư cả giai đoạn ước thực hiện được 37 tỷ, đạt 246% so với chỉ tiêu Đại hội. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được thực hiện có hiệu quả, đến nay Hùng Đô đã đạt 8/19 chỉ tiêu về nông thôn mới; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường đạt được nhiều kết quả tích cực. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, năm 2014 Đảng bộ được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 85,7% đạt trong sạch vững mạnh

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội Đảng bộ xã Hùng Đô đã đề ra 22 chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành bình quân đạt 11 - 13%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/năm;  tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75%; số tiêu chí đạt chuẩn  nông thôn mới 16/19 tiêu chí.

     

Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, ghi nhận những kết quả của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hùng Đô trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Hùng Đô cần sớm cụ thể hóa các nhiệm vụ, mục tiêu và chỉ tiêu Đại hội đề ra,  xây dựng và thực hiện các quy hoạch, khai thác tốt tiểm năng, lợi thế phát triển các loại hình dịch vụ, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; hiệu quả, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. 

 

Đồng chí Phạm Ngọc Hòa, TUV, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đaị hội

Sau hai ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ xã Hùng Đô đã hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đã đề ra, Đại hội đã bầu được BCH khóa mới gồm 14 đồng chí, đồng chí Điêu Minh Thêm được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 và  bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 11 đồng chí. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số chỉ tiêu chủ yếu và phát động Chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

 

Tuấn Dũng(Đài TT Tam Nông)