Khu dân cư số 2 xã Hùng Đô khởi công xây dựng nhà văn hóa

Hiện trên địa bàn xã Hùng Đô có 05 khu dân cư, trong đó có 04 khu đã xây dựng được nhà văn hóa, còn lại khu 02 chưa xây dựng được nhà văn hóa. Sau khi nhận được các văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, UBND huyện Tam Nông...

Thực hiện Văn bản số 1024/UBND-VX1, ngày 31/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc tập trung lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng nhà văn hóa khu dân cư, đảm bảo chỉ tiêu 100% khu dân cư có nhà văn hóa trong năm 2015; văn bản số 246/SKH&ĐT-VX ngày 24/3/2015 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ về việc tập trung lồng ghép các nguồn vốn để đảm bảo chỉ tiêu 100% khu dân cư có nhà văn hóa trong năm 2015; thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2015 của UBND huyện và Ý kiến Kết luận của đồng chí Hán Bình Hồng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại hội nghị triển khai xây dựng nhà văn hóa khu dân cư ngày 08/01/2015; cam kết hoàn thành việc xây dựng nhà văn hóa khu dân cư của đồng chí Chủ tịch UBND xã Hùng Đô.

Hiện trên địa bàn xã Hùng Đô có 05 khu dân cư, trong đó có 04 khu đã xây dựng được nhà văn hóa, còn lại khu 02 chưa xây dựng được nhà văn hóa. Sau khi nhận được các văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, UBND huyện Tam Nông; Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hùng Đô đã tập trung chỉ đạo nhân dân và cán bộ khu dân cư số 02 tổ chức kiện toàn lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo của khu và tổ chức hội nghị họp nhân dân để bàn bạc, thống nhất triển khai xây dựng nhà văn hóa khu dân cư. Với sự vào cuộc tích cực của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, cán bộ khu 02 cùng với sự ủng hộ của toàn thể đảng viên và nhân dân, ngày 22/4/2015 (tức ngày 04/3 Ất Mùi) nhân dân và cán bộ khu dân cư số 02 tổ chức khởi công xây dựng nhà văn hóa khu dân cư.

 

Nhân dân và Cán bộ khu dân cư số 02, xã Hùng Đô khởi công xây dựng nhà văn hóa

Tới dự và chia vui với nhân dân và cán bộ khu dân cư số 02 có Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã cùng các ban, ngành, đoàn thể của xã và toàn thể nhân dân trong khu. Nhà văn hóa khu 02 được UBND xã Hùng Đô quy hoạch với diện tích đất là 500m2, tại vị trí trung tâm của khu, nhà văn hóa khu được xây dựng với diện tích sử dụng là 90m2, quy mô cấp IV - 04 gian. Tổng số kinh phí để xây dựng nhà văn hóa khoảng 230.000.000đ (Hai trăm ba mươi triệu đồng); trong đó, UBND tỉnh và UBND huyện hỗ trợ một phần kinh phí; trích hỗ trợ 70.000.000 (Bảy mươi triệu đồng) từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ - Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; nhân dân trong khu đóng góp một phần kinh phí. Theo ý kiến của đồng chí Trưởng khu dân cư, tính đến ngày 21/4/2015 nhân dân trong khu đã đóng góp được 70 triệu đồng; dự kiến nhà văn hóa khu 02 sẽ xây dựng trong thời gian 01 tháng.

Đây là nhà văn hóa cuối cùng của xã Hùng Đô được xây dựng, có ý nghĩa rất quan trọng để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Hùng Đô lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến được tổ chức vào hai ngày 19,20 tháng 5 năm 2015. Đặc biệt hơn nữa là có nhà văn hóa để nhân dân có nơi sinh hoạt, hội họp, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phổ biến các quy định của địa phương, của khu dân cư, các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế, làm giàu, xóa đói, giảm nghèo...; đồng thời cũng là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn  nghệ, thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân.   

Nguyễn Hữu Thanh - Phòng Văn hóa và Thông tin