Nhân dân Khu 02 xã Hùng Đô long trọng tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trân dân tộc thống nhất và khánh thành nhà văn hóa khu dân cư

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong huyện ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Đ/c Bí thư chi bộ- Trưởng Ban công tác mặt trận khu ôn lại truyền thống  85 năm của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

(Đ/c Bí thư chi bộ- Trưởng Ban công tác mặt trận khu ôn lại truyền thống 85 năm của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam)

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong huyện ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngày 11/11/2015, Nhân dân và Cán bộ khu dân cư số 02 xã Hùng Đô long trọng tổ chức Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015), đồng thời tổ chức khánh thành nhà văn hóa khu dân cư. Tới dự, chỉ đạo và chia vui với Nhân dân, Cán bộ khu dân cư số 02 có đồng chí Đặng Đức Hải - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Thanh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đồng chí Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã; các đồng chí là Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư trong xã cùng toàn thể Nhân dân trong khu dân cư về dự buổi lễ.

Thay mặt khu dân cư, đồng chí Hạ Đức Mậu - Bí thư chi bộ - Trưởng Ban công tác mặt trận khu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại buổi lễ, đồng chí nhấn mạnh: "Đại đoàn kết là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, nhà nước và Bác Hồ nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trải qua 85 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, từ Hội Phản đế đồng minh đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay đã phát huy truyền thống dân tộc; tập hợp, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp Nhân dân thành một lực lượng cách mạng to lớn đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Nhìn lại trong năm 2015, khu dân cư số 02, xã Hùng Đô đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững;. Ban công tác Mặt trận đã phối hợp với các đ/c Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư, và các thành viên, thực hiện các cuộc vận động có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; mối quan hệ giữa các hộ gia đình, bà con Nhân dân ngày càng gắn bó, đoàn kết. Công tác tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có nhiều tiến bộ. Tại buổi lễ đồng chí Trưởng ban công tác mặt trận đã báo cáo kết quả bình xét gia đình văn hóa năm 2015, có 82/92 hộ gia đình văn hóa, trong đó có 30 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc, khu được công nhận khu dân cư văn hóa năm 2015.

Với vị trí ở phía Tây Nam của xã Hùng Đô gần với UBND xã, khu 02 rất thuận lợi vì có các trục đường liên xã đi qua, Nhân dân ở tập trung. Do điều kiện khó khăn về kinh tế và quỹ đất vì vậy đến tháng 4 năm 2015, được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hùng Đô, Nhân dân và Cán bộ trong khu đã tổ chức khởi công xây dựng nhà văn hóa với quy mô cấp IV, 04 gian, diện tích sử dụng 90m2 với tổng số kinh phí là: 287.650.000đ (trong đó: Nhân dân đóng góp: 77.650.000đ, còn lại là các nguồn hỗ trợ của nhà nước và nguồn từ xã hội hóa). Đây là nhà văn hóa thứ 5 và là nhà văn hóa cuối cùng của xã Hùng Đô được xây dựng, có ý nghĩa quan trọng góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ các cấp; hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của xã, của huyện và kế hoạch hoàn thành xây dựng 100% nhà văn hóa trong năm 2015 trong toàn huyện./.

Nguyễn Hữu Thanh- Trung tâm VH-TT và DL