Xã Hùng Đô

Xã Hùng Đô

(Xã Hùng Đô)

Hùng Đô là xã miền núi của huyện Tam Nông, có vị trí địa lý :

+ Phía bắc giáp xã Tứ Mỹ;

+ Phía đông giáp xã Phương Thịnh;

+ Phía tây giáp xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê;

+ Phía nam giáp xã Quang Húc;

- Tổng diện tích tự nhiên của xã là: 379,86 ha, trong đó: diện tích đất nông nghiệp là 301,65 ha, diện tích đất phi nông nghiệp là 75,6 Ha

- Tổng số hộ: 555 hộ với 2.262 nhân khẩu, toàn xã có 5 khu hành chính, với 7 chi bộ trong đó có: 5 chi bộ nông thôn và 2 chi bộ trường học, tổng số có 186 đảng viên. Xã có 04 dân tộc Dân tộc là Mường, Tày, Nùng, Khơ me với 20 nhân khẩu sinh sống trên địa bàn.

Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp chặt chẽ giữa UBMTTQ và các đoàn thể của xã, cùng toàn thể nhân dân trên đại bàn xã đã tích cực khắc phục khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu cơ bản đã mà Đại hội đảng bộ xã lần thứ XIX đã đề ra. Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì được sự  phát triển, cơ sỏ hạ tầng ngày càng được củng cố và đầu tư, hệ thống giao thông nông thôn trên đại bàn xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa cơ bản đạt tiêu chí xây dựng NTM, hệ thống điện được đảm bảo đã đạt tiêu chí NTM, trạm y tế xã đã đạt chuẩn ở mức độ I, an ninh chính trị - TTATXH trên địa bàn được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Trong công tác phát triển sản xuất nông nghiệp Đảng ủy, UBND xã đã xác định được các chương trình kinh tế trọng điểm mũi nhọn đó là tập trung phát triển lương thực, tiến hành làm tốt công tác dồn đổi ruộng đất, chuyển một số diện tích trước đây chỉ cấy 1 vụ nay chuyển sang 2 vụ để tăng năng suất, sản lượng  đảm bảo an ninh lương thực; tập trung chỉ đạo mở rộng diện tích NTTS, tích cực chuyển đổi những diện tích trồng trọt kém hiệu quả sang NTTS, đầu tư các giống thủy sản mới vào sản xuất do vậy diện tích thủy sản của  xã không ngừng tăng lên, nguôn thu từ thủy sản hàng năm hàng tỷ đồng; tích cực cải tạo và xây dựng các mô hình kinh tế vườn đồi, điển hình là mô hình thanh long, mô hình VAC nhằm nâng cao thu nhập, nhiều hộ gia đình đã vươn lên làm giầu từ kinh tế vườn… Do làm tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đết hết năm 2013: Bình quân lương thực đầu người ước tính đạt: 472,4 kg người/ năm, Tổng sản lượng lương thực ( Cây có hạt) ước tính đạt 1055,7 tấn.

Khi đến Hùng Đô là đến với quê hương hiếu học, thân thiện và mến khách. Phát huy truyền thống “đại đoàn kết dân tộc” cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa”, tăng cường mối quan hệ giao lưu học hỏi giữa các cơ quan đơn vị và các địa phương. Đề cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh phong trào luyện tập TDTT trên địa bàn xã

 Danh bạ điện thoại Lãnh đạo, CB, CC Đảng ủy, UBND xã Hùng Đô

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Đi động

1

Điêu Minh Thêm

01/6/1963

BTĐU - CT HĐND

0210791236

01688144793

2

Đào Thành Đồng

13/8/1966

PBT - TT

0210791236

0988313448

3

Trần Hữu Dực

01/9/1970

PBTĐU - CT UBND

0210791236

01668829940

4

Hạ Hồng Tính

24/4/1968

PCT UBND

0210791236

01689009594

5

Lê Thị Kim Tuyến

01/9/1965

PCT HĐND

0210791236

0974508517

6

Lê Nhật Tượng

01/9/1969

CT UBMTTQ

0210791236

0984648653

7

Hạ Đức Minh

06/3/1977

CT Hội ND

0210791236

0977653338

8

Điêu Thị Kim Hoa

19/6/1982

CT Hội LHPN

0210791236

0978332782

9

Nguyễn Bá Khuê

1961

CT Hội CCB

0210791236

01667397757

10

Trần Hữu Việt

1985

Bí thư ĐTN

0210791236

0989386033

II

CÔNG CHỨC 

 

 

 

 

1

Trần Tiến Lân

14/9/1962

CHT. BCHQS

0210791236

0968300754

2

Lê Thị Thu Lan

10/5/1982

VP - TK

0210791236

0985698809

3

Nguyễn Ngọc Thư

01/9/1964

VP - TK

0210791236

01699544798

4

Hán Quang Thuận

1983

TC - KT

0210791236

0912989179

5

Điêu Thị Liêu

02/01/1964

TC - KT

0210791236

01697904962

6

Nguyễn Thành Đoàn

08/02/1959

ĐC - XD

0210791236

01675890767

7

Hạ Quang Chung

23/4/1979

ĐC- XD - NN & MT

0210791236

0966153236

8

Đặng Trung Dũng

25/02/1981

VH - XH

0210791236

01673199113

9

Phùng Thị Thúy Hà

18/4/1982

VH - XH

0210791236

01687045763

10

Cao Thị Bích Ngọc

30/8/1990

CB Tư pháp

0210791236

0983441022

11

Hạ Long

1966

Trưởng Công an

0210791236

0962354569

12

Nguyễn Thị Mến

20/5/1989

CB Dân số

0210791236

0973720219