Tam Nông tập trung cho cuộc tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016.

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản (NT, NN&TS) năm 2016 bắt đầu diễn ra từ ngày 01 đến ngày 30/7/2016 trên toàn quốc. Để đảm bảo tính trung thực, chính xác và tiến độ về thời gian của cuộc tổng điều tra, các điều tra viên huyện Tam Nông đã không quản ngại khó khăn, vất vả tranh thủ thời gian đến từng hộ gia đình để điều tra thông tin, bất kể là ngày thứ 7, chủ nhật, hay vào buổi tối.

Các điều tra viên xã Hương Nộn – huyện Tam Nông họp rút kinh nghiệm sau buổi ra quân tổng điều tra

(Các điều tra viên xã Hương Nộn – huyện Tam Nông họp rút kinh nghiệm sau buổi ra quân tổng điều tra)

Gia đình bà Trịnh Thị Lan Phương – Khu 5 - thị trấn Hưng Hóa – huyện Tam Nông là một trong số hơn 500 hộ thuộc diện điều tra trong cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn thị trấn Hưng Hoá. Do đã được tuyên truyền và nhận thức được tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra lần này, nên gia đình bà Phương rất sẵn sàng cung cấp thông tin cho điều tra viên, Khi điều tra viên đến tôi sẵn sàng cung cấp đầy đủ các thông tin phục vụ cho điều tra viên, những thông tin của tôi cung cấp là hoàn toàn trung thực, chính xác”.

Trong cuộc tổng điều tra lần này, toàn huyện có 172 điều tra viên/ 172 khu dân cư, các điều tra viên sẽ trực tiếp đến điều tra tại 22.000 hộ dân để phỏng vấn thu thập thông tin. Tất cả điều tra viên đều đã được tập huấn kiến thức kỹ càng, nhất là có nhiều người từng tham gia các cuộc tổng điều tra trước đó nên có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao. Nhờ vậy, kết quả làm việc những ngày đầu tiên được đánh giá cao, bình quân 1 điều tra viên có thể hoàn thành từ 7-10 hộ gia đình/1 ngày. Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Minh Hải – Điều tra viên khu 5, thị trấn Hưng Hóa cho biết “Là một điều tra viên, nhận thức được tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra NT,NN&TS, tôi đã sắp xếp công việc, thời gian để đi cả ngày thứ 7, Chủ nhật và cả buổi tối để thu thập các thông tin đầy đủ làm sao đạt được kế hoạch được giao”.

Để đảm bảo cho công tác thu thập thông tin phục vụ cuộc tổng điều tra trên địa bàn huyện diễn ra theo đúng yêu cầu và kế hoạch, Ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra huyện đã tổ chức triển khai, tập huấn, hướng dẫn những nội dung phương án tổng điều tra, cách ghi các loại phiếu, kiểm tra phiếu, tổng hợp nhanh dùng trong tổng điều tra, giới thiệu một số quy trình áp dụng trong tổng điều tra, hướng dẫn công tác giám sát, kiểm tra… nhằm đảm bảo việc thu thập điều tra thông tin đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương. Ông Nguyễn Hiền Minh – Chi cục trưởng Chi cục Thông kê – Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra NT,NN&TS huyện Tam Nông cho biết “Ngay sau ngày ra quân, chúng tôi đã tập trung đi kiểm tra, giám sát, thu thập thông tin tại Ban chỉ đạo các xã. Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung vào cách hỏi của các điều tra viên tại các hộ gia đình, kiểm tra các điều tra viên có bỏ sót các thông tin trên phiếu điều tra hay không… Qua đó, kịp thời phát hiện ra các lỗi để rút kinh nghiệm, hướng dẫn các điều tra viên ghi đúng, ghi đủ thông tin đảm bảo chất lượng, tiến độ của cuộc tổng điều tra lần này”.

Theo kế hoạch, việc thu thập thông tin đối với BCĐ cấp xã trong cuộc tổng điều tra NT, NN&TS năm 2016 trên địa bàn huyện Tam Nông sẽ được thực hiện trong vòng 20 ngày, từ ngày 01 đến ngày 20/7/2016. Những ngày đầu tiên, vào cuối mỗi ngày làm việc, các điều tra viên sẽ có cuộc họp rút kinh nghiệm để khắc phục những tồn tại, thiếu sót thông tin, với phương châm thông tin phải bảo đảm “đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ” giúp cho cuộc tổng điều tra về NT, NN&TS năm 2016 thành công tốt đẹp./.

Lưỡng Anh – Tuấn Dũng