Xã Hương Nộn tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Nông đã tổ chức hội nghị với Chủ tịch UBMTTQ  xã, thị trấn; cán bộ phụ trách công tác tổ chức của cơ quan có người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 để hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử có tên trong danh sách sơ bộ lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú cư trú.

Xã Hương Nộn tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp.

(Xã Hương Nộn tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp.)

Cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 xã Hương Nộn - huyện Tam Nông có tổng số 68 ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND xã, 13 ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện và 1 ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Để đảm bảo theo đúng quy trình, luật định trong công tác bầu cử, Ủy ban MTTQ đã phối hợp với UBND xã xây dựng kế hoạch, sắp xếp lịch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp. Ngày 29/3, Mặt trận tổ quốc xã đã phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú  ở khu 1 và  khu 2. Tại hội nghị, 2 khu dân cư này đều có số cử tri là hơn 100 người, do vậy số đại biểu triệu tập ít nhất là 55 cử tri trở lên, đảm bảo được tỷ lệ, số lượng. Nhìn chung, các cử tri đều bày tỏ sự thống nhất cao về việc giới thiệu người của địa phương mình ra ứng cử. Các ý kiến của cử tri tập trung nhận xét về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, tinh thần phấn đấu rèn luyện trong công tác, ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước của các đại biểu. Đồng thời bày tỏ mong muốn lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng. Ông Nguyễn Văn Được khu 2 xã Hương Nộn  chia sẻ: “Hôm nay tổ chức hội nghị này để nghe ý kiến của chúng tôi đối với người ứng cử HĐND các cấp,  tôi thấy việc này hoàn toàn dân chủ và đúng với quy trình hướng dẫn của cấp trên. Sau này bầu ai thì chúng tôi căn cứ vào lý lịch đã kê khai, đặc biệt là các đại biểu HĐND này đều ở khu chúng tôi, do vậy chúng tôi đều biết, chắc chắn là chúng tôi sẽ chọn được những người xứng đáng với mong muốn của chúng tôi”.

Với sự triển khai đúng quy trình, đảm bảo thời gian, đúng luật, phát huy huy dân chủ, kết quả của việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú sẽ là một trong ba căn cứ để hội nghị hiệp thương lần 3 xem xét, lựa chọn và lập danh sách chính thức giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021./.

Hồng Tám (Đài TT Tam Nông)