Tam Nông: Đại hội điểm Đảng bộ xã Hương Nha , nhiệm kỳ 2015-2020

Hương Nha vốn là một xã nghèo của huyện Tam Nông, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy – UBND huyện, sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong xã, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã đã có những bước chuyển biến đáng kể. Kinh tế phát triển khá toàn diện và tăng trưởng khá. Các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra...

Trong 2 ngày, ngày 6 và 7/4/2015, Đảng bộ xã Hương Nha đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXXVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đơn vị được Huyện ủy Tam Nông chọn làm đại hội điểm. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Công Khanh – UV BTV – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện 41 chi, đảng bộ trực thuộc huyện; cùng 98 đại biểu đại diện cho 207 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Hương Nha.

Đại hội điểm Đảng bộ xã Hương Nha , nhiệm kỳ 2015-2020

Hương Nha vốn là một xã nghèo của huyện Tam Nông, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy – UBND huyện, sự cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong xã, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã đã có những bước chuyển biến đáng kể. Kinh tế phát triển khá toàn diện và tăng trưởng khá. Các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi có nhiều chuyển biến tích cực. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đạt kết quả cao. Văn hóa – xã hội có nhiều khởi sắc, phát triển toàn diện theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa. ANTT luôn được giữ vững, chính trị xã hội ổn định. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 20,8% xuống còn 12%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 15 triệu đồng/người/năm. Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể hàng năm đều được xếp loại trong sạch vững mạnh.

 

Đ/c: Phạm Ngọc Hòa – UV BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư Huyện ủy Tam Nông phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Hòa – UV BCH Đảng bộ tỉnh – Bí thư Huyện ủy Tam Nông, đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ xã Hương Nha đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, đạt được các tiêu chí nông thôn mới có nghĩa là địa phương đang phát triển toàn diện, do đó Đảng bộ xã cần phải có giải pháp, xây dựng lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn, cho cả nhiệm kỳ để xây dựng nông thôn mới. Cần tiếp tục đổi mới, nâng cao và phát triển toàn diện các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phấn đấu hoàn thành cơ bản xây dựng nông thôn mới; giữ vững danh hiệu đơn vị “trong sạch vững mạnh”, Đại hội Đảng bộ xã Hương Nha lần thứ XXXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân với đẩy mạnh phát triển kinh tế, đi đôi với bảo vệ môi trường; thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh để xây dựng Hương Nha ngày càng phát triển.

 

BCH Đảng bộ xã Hương Nha  khóa mới gồm 14 đồng chí

Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đã lựa chọn bầu ra BCH Đảng bộ xã khóa mới gồm 14 đồng chí có đủ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo lãnh đạo toàn diện tất cả các lĩnh vực, ngoài ra, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy. Việc bầu cử được tiến hành theo đúng hướng dẫn, trình tự, thủ tục, bảo đảm dân chủ, công khai.  Đại hội cũng đã bầu chọn 7 đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đại hội điểm ở xã Hương Nha, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông sẽ rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội hoàn thành trong quý II, năm 2015.

 (Đài TT Tam Nông)