Tiếp xúc cử tri HĐND tỉnh tại xã Hương Nha - Tam Nông

Sáng ngày 1/7/2014, Tại UBND xã Hương Nha – Tam Nông, ông Nguyễn Công Khanh UV BTV tỉnh ủy – Chủ nhiệm UB kiểm tra tỉnh ủy –Đại biểu HĐND tỉnh và ông Đặng Đức Hải Bí thư xã Hừng Đô, Đại Biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri của 3 xã Xuân Quang, Hương Nha và xã Vực Trường của huyện Tam Nông
Tiếp xúc cử tri HĐND tỉnh tại  xã Hương Nha - Tam Nông

(Tiếp xúc cử tri HĐND tỉnh tại xã Hương Nha - Tam Nông)

Tại buổi tiếp xúc cử tri được nghe ông Nguyễn Công Khanh Đại biểu HĐND tỉnh thông báo với cử trị tình hình  phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2014 của tỉnh Phú Thọ và một số vấn đề khai thác khoáng sản, luật đất đai, các dự án đầu tư của khu công nghiệp,  các vấn đề về ô nhiễm môi trường và thông qua diễn biến về tình hình Biển Đông về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta .

          Tại buổi tiếp xúc các ý kiến của cử tri về các nội dung như:   chế độ chính sách người có công với cách mạng, sự giám sát của HĐND tỉnh về  tình hình tham nhũng và phát triển KT – XH của địa phương còn hình thức chưa hiệu quả, việc đền bù và giải phóng mặt bằng của 3 hộ dân tại xã Hương Nha bị thu hồi đất làm đường Hồ Chí Minh, tu sửa các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ đã bị xuống cấp  nghiêm trọng  tại 3 xã trên địa bàn huyện, đường dây diện tại các vùng nông thôn xuống cấp nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, chế độ bảo hiểm y tế đối với các hội viên Cựu chiến binh.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được ông Nguyễn Công Khanh đại biểu  HĐND Tỉnh tiếp thu, giải trình các nội dung mà cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận những vấn đề mới phát sinh mà cử tri kiến nghị và hứa xẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến, chuyển những ý kiến kiến nghị của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, ông rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến, kiến nghị đóng góp của cử tri trong thời gian tới. …

                                                                T/h: Tuấn Dũng - Ngọc Nhất