Xã Hương Nha

Hương Nha là một xã miền núi, cách xa trung tâm huyện khoảng 22km, nằm ở phía Tây Bắc của huyện Tam Nông. Phía Đông giáp xã Thanh Uyên, phía Tây giáp sông Hồng, phía Nam giáp xã Xuân Quang, phía Bác giáp xã Hiền Quan, Vực Trường.

1. Danh bạ Lãnh đạo, cán bộ, công chức Đảng ủy, UBND xã và các đoàn thể:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Điện thoại

1

Trần Kim Tuyến

1970

BTĐB-CT.HĐND

01687910485

2

Trần Văn Dự

1958

PBT.TT đảng

0914125048

3

Cao Thành Đức

1969

PBTĐB-CT.UBND

01685041492

4

Hoàng Cao Minh

1967

PCT.HĐND

0912727838

5

Lương Quốc Minh

1971

PCT.UBND

0978439568

6

Lương Quang Hợp

1961

CT.UBMTTQ

01657004120

7

Lương Trọng Toàn

1953

CT. Hội CCB

0982025053

8

Phạm Đức Phúc

1973

CT. hội Nông dân

01687999401

9

Lương Thị Oanh

1968

CT. Hội Phụ nữ

01682099014

10

Cao Thị Thu Trang

1993

Bí thư đoàn

0961024668

11

Hoàng Cao Chính

1966

Trưởng Công an

0972278870

12

Lương Kim Thoa

1974

CHT.BCHQS

0986544126

13

ChuThị Kim Dung

1981

Văn phòng - TK

0978285311

14

Cao Thị Hải

1980

Văn phòng - TK

0973312579

15

Lương Đình Quế

1965

Tư pháp - Hộ tịch

0984820025

16

Lê Doãn Đức

1990

TC - KT

0983466600

17

Phạm Thị Thanh Huyền

1987

TC - KT

01672586328

18

Tạ Kim Huyên

1966

Địa chính - XD

01695585746

19

Cao Thị Vân

1985

Địa chính – NN

0972918055

20

Cao Xuân Trường

1969

Văn hóa - XH

01666672226

21

Lương Trung Hữu

1981

Văn hóa - XH

0985338816


2. Đặc điểm tình hình của xã:

Hương Nha là một xã miền núi, cách xa trung tâm huyện khoảng 22km, nằm ở phía Tây Bắc của huyện Tam Nông. Phía Đông giáp xã Thanh Uyên, phía Tây giáp sông Hồng, phía Nam giáp xã Xuân Quang, phía Bác giáp xã Hiền Quan, Vực Trường.

Diện tích đất tự nhiên là 472,82ha (trong đó đất nông nghiệp: 225,86ha, đất phi nông nghiệp 245,44ha, đất khác: 1,52ha).

Dân số 4057 người, tổng số hộ 1026 hộ, tổng số lao động 1.676 lao động, có 08 khu hành chính (trong đó có 03 khu đặc biệt khó khăn, theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban dân tộc về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015) , Đảng bộ có 207 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ.

Về dân tộc:  Dân tộc tày có 28 khẩu; dân tộc mường có 14 khẩu;  dân tộc nùng có 02 khẩu; dân tộc Thái có 02 khẩu; còn lại là dân tộc kinh.

Về tôn giáo: Có 92 khẩu theo đạo thiên chúa giáo, còn lại theo đạo phật./.