Ban CHQS xã Phương Thịnh - Tam Nông tổ chức huấn luyện điểm dân quân tự vệ năm 2015.

Ngày 17/3, Ban CHQS xã Phương Thịnh huyện Tam Nông đã tổ chức huấn luyện điểm dân quân tự vệ năm 2015. Đây là đơn vị được huyện Tam Nông chọn chỉ đạo tổ chức huấn luyện điểm. Dự hội nghị có đồng chí Phan Đức Tài - UVBCH Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, các đồng chí lãnh đạo BCHQS huyện, Bí thư, Chính trị viên của 20 xã, thị trấn trong huyện cùng gần 200 đồng chí DQTV của xã Phương Thịnh.
Hành động của Trung đội dân quân xã Phương Thịnh bám trụ, đánh xen kẽ với địch.

(Hành động của Trung đội dân quân xã Phương Thịnh bám trụ, đánh xen kẽ với địch.)

Thực hiện theo kế hoach của Ban CHQS huyện và UBND huyện Tam Nông, lực lượng dân quân tự vệ của xã Phương Thịnh đã tham gia huấn luyện 2 nội dung về chính trị và quân sự. Lực lượng dân quân tự vệ của xã Phương Thịnh được nghiên cứu các nội dung cơ bản của Pháp lệnh dân quân, tự vệ, chiến lược "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Được tìm hiểu về quan điểm, đường lối chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà nước ta, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, QPAN của địa phương cũng như trong nước.

Huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện kỹ thuật thao tác và bắn súng trường CKC, huấn luyện đội ngũ chiến thuật với đề mục: Hành động của Trung đội dân quân bám trụ, đánh xen kẽ với địch.

Kết thúc các nội dung huấn luyện, BCĐ huấn luyện điểm dân quân tự vệ của huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế đối với lực lượng DQTV của xã Phương Thịnh trong quá trình luyện tập để BCĐ huyện Tam Nông cùng các xã, thị trấn rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức huấn luyện.

Hải Đăng - Đài TT Tam Nông