Đại hội Đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ xã Phương Thịnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 24/4/2016, tại Hội trường UBND xã Phương Thịnh, Hội liên hiệp phụ nữ xã Phương Thịnh đã long trọng tổ chức Đại Hội đại biểu Hội liên hiệp phụ nữ xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Về dự và chỉ đạo có đại diện lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ huyện, đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Phương Thịnh và gần 130 đại biểu đại diện cho hội viên Hội phụ nữ xã về dự. 

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phương Thịnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hội LHPN xã Phương Thịnh có 07 chi hội với 523 hội viên. Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHPN phụ nữ xã nhiệm kỳ 2011- 2016, Hội LHPN xã Phương Thịnh đã đoàn kết, thống nhất, vận dụng sáng tạo Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ công tác hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nâng cao được hiệu quả công tác hội và thúc đẩy sự phát triển phong trào phụ nữ xã. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được toàn thể hội viên phụ nữ trong xã hưởng ứng; năm 2015, có 493 chị em đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” chiếm tỷ lệ 58,6%. Trong nhiệm kỳ, Hội LHPN xã đã tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về các bộ luật, chuyển giao KHKT vào sản xuất, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, xây dựng nông thôn mới, chi hội trưởng phụ nữ giỏi; thực hiện hiệu quả các Đề án “Giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH- HĐH đất nước”, “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”… qua đó giúp chị em thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức cho hội viên. Đến nay, Hội LHPN xã xây dựng được có 4 CLB với 125 thành viên tham gia như: CLB phụ nữ giảm nghèo, CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, CLB không sinh con thứ 3 trở lên, CLB văn hóa văn nghệ, các CLB duy trì sinh hoạt đều đặn, nội dung sinh hoạt bổ ích, thiết thực mang ý nghĩa giáo dục cao; có 77% gia đình đạt tiêu chí xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; hàng năm có từ 90% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Đặc biệt, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới được Hội LHPN xã chú trọng, tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông mới tại địa phương, có 7/7 chi hội có mô hình thu gom xử lý rác thải bảo vệ môi trường, đảm nhận 7 đoạn đường phụ nữ tự quản, nhiều cán bộ hội viên gương mẫu đi đầu trong vận động Nhân dân tham gia…

Biểu quyết bầu BCH Hội LHPN khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đã tập trung tham luận, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2016- 2021; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn mục tiêu bình đẳng giới với xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh và thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% chi hội tổ chức cho hội viên phụ nữ học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; 80% hội viên phụ nữ trở lên đăng ký thực hiện phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới; phấn đấu ít nhất 70% hội viên phụ nữ trở lên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua.

Ra mắt BCH Hội LHPN xã Phương Thinh khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội LHPN xã Phương Thịnh, nhiệm kỳ 2016- 2021 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021./.

\Tuấn Dũng (Đài TT Tam Nông)