Xã Quang Húc

Xã Quang Húc
mỗi trang
Trang:
  1. 1
  2. 2

  1. Quang Húc phát triển nuôi trồng thủy sản

    Quang Húc phát triển nuôi trồng thủy sản

    Từng là một trong những xã khó khăn của huyện Tam Nông, nhưng những năm qua, với sự chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể và nỗ lực của nhân dân, kinh tế - xã hội của xã Quang Húc đã có sự tăng trưởng khá. Nhiều hộ gia đình đã tận dụng lợi thế địa phương, đầu tư nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp, thu lãi hàng trăm triệu đồng, góp phần thay đổi diện mạo địa phương. Chi tiết
mỗi trang
Trang:
  1. 1
  2. 2