Huyện đoàn Tam Nông tổ chức cho cán bộ, ĐVTN tham quan học tập kinh nghiệm mô hình phát triển kinh tế tại xã Quang Húc.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015; để tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tiếp cận các mô hình kinh tế tiêu biểu của thanh niên và nhân rộng mô hình ĐVTN làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện, ngày 24/12/2015 BTV Huyện đoàn đã tổ chức cho các đồng chí là Bí thư đoàn các xã, thị trấn trong huyện đi tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình kinh tế của đoàn viên thanh niên tại xã Quang Húc, huyện Tam Nông.

Tại đây, các đồng chí Bí thư Đoàn xã, thị trấn được thăm quan, học tập kinh nghiệm mô hình: Nuôi cá lồng trên Sông Bứa của đồng chí Nguyễn Minh Đăng và Mô hình trồng nấm của đồng chí Nguyễn Tiến Thắng.

Các mô hình này đã mở ra hướng làm ăn mới cho ĐVTN trong xã, đem lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện sản xuất ở nông thôn, đồng thời, đã giải quyết và tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

Mô hình nuôi cá lồng trên Sông Bứa của đồng chí Nguyễn Minh Đăng

 

Mô hình trồng Nấm của đồng chí Nguyễn Tiến Thắng

Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thông qua hoạt động các đồng chí Bí thư Đoàn các xã, thị trấn trong huyện được tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình phát triển kinh tế trong ĐVTN, từ đó về tuyên truyền, triển khai phù hợp với điều kiện ở địa phương, đơ vị mình, góp phần nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trong ĐVTN, hướng cho ĐVTN mạnh rạn đầu tư phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên quê hương./.

Trần Xuân Bình - Bí thư Huyện đoàn Tam Nông