Xã Quang Húc

Quang Húc là một xã thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Xã Quang Húc có diện tích 731 ha, dân số năm 2013 là 3.534 người.

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI XÃ QUANG HÚC

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

 

ĐIỆN THOẠI

 

1

Nguyễn Văn Đông

 

Chủ tịch UBND xã

0983266748

2

Nguyễn Tiến Thoa

1965

BT. Đảng bộ

0983499748

3

Lê Mạnh Hùng

1965

PBT.TT Đảng

01668659023

4

Vũ Tiến Triệu

1970

PCT.HĐND xã

0984741208

5

Trịnh Văn Liên

1962

PCT.UBND xã

0988359402

6

Hoàng Thị Thanh Hải

1981

CC.VPTK

0977370008

7

Nguyễn Hồng Nghiệp

1977

CC.CHXH

0963833623

8

Đào Thị Khoa

1986

CC.TCKT

0976653665

9

Nguyễn Thị Hồng Liên

1984

CC.TCKT

0978740219

10

Đoàn Ngọc Sơn

1964

CT.UBMTTQ

07693687588

11

Hoàng Thị Kim Ngân

1972

CT. Hội phụ nữ

0982250464

12

Lê Hữu Nho

1966

Trưởng CA xã

01668746638

13

Mai Thanh Bình

1975

Tư pháp hộ tịch

0982769838

14

Trần thanh Huân

1961

CC.VPTK

01652204292

15

Nguyễn Hữu Kế

1974

CC.Địa chính

0988350135

16

Hạ Trung Thành

1965

Chỉ huy trưởng Quân sự

0982596842

17

Nguyễn Đăng Khoa

1988

BT Đoàn TN

0978609131

18

Đào Văn Châu

1959

CC.Địa chính

02103601178

19

Phạm Xuân Bằng

1973

CT.Hội Nông dân

01688541720

20

Nguyễn Thị Kim Liên

1985

CC.LĐTB xã hội

0989888430