Đảng bộ xã Tứ Mỹ long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 9/6, Đảng bộ xã Tứ Mỹ đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Bùi Đình Thi - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã cùng 105 đảng viên tiêu biểu thay mặt cho 313 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ xã Tứ Mỹ tổ chức Đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song với truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong xã đã nỗ lực phấn đấu phát huy những lợi thế của địa phương để đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế phát triển ổn định, toàn diện và đạt tốc độ tăng trưởng khá. Trong nhiệm kỳ có 14/16 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu đại hội của nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, trong đó một số chỉ tiêu đạt cao như: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 125% chỉ tiêu đại hội, thu nhập bình quân đầu người đạt 126,5% so với chỉ tiêu đại hội, cơ cấu kinh tế: Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản đạt 110,6%, dịch vụ đạt 130% chỉ tiêu đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Tuy nhiên, đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra 2 chỉ tiêu chưa đạt đó là: Tỷ trọng cơ cấu công nghiệp - xây dựng và tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng.

Công tác phát triển văn hóa xã hội trong nhiệm kỳ trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa. Các chính sách xã hội được quan tâm và giải quyết kịp thời, đặc biệt là đối với các đối tượng chính sách, người nghèo. Quốc phòng an ninh được giữ vững, chính trị xã hội ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng thường xuyên được trú trọng và triển khai có nề nếp, hiệu quả, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI của Đảng về "Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay". Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND được nâng lên, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND đi vào nền nếp. Tập trung thực hiện hai khâu đột phá đó là: "Xây dựng kết cấu hạ tầng" và "Cải cách thủ tục hành chính" đạt hiệu quả cao. MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động gắn với các chương trình phát triển kinh tế của địa phương. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

 

Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Bùi Đình Thi - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Tứ Mỹ cho sự nghiệp phát triển chung của huyện nhà trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ xã nhà cần quan tâm lãnh chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới đó là: Phát huy các yếu tố lợi thế của một địa phương thuận lợi về giao thông, cần tích cực hơn nữa trong công tác dồn đổi ruộng đất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, chăm lo đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chủ động tích cực trong tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

 

Ban Chấp hành Đảng ủy xã Tứ Mỹ lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt  Đại hội

Tại đại hội, trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí. Tại phiên hợp thứ nhất của BCH đã bầu chức vụ Bí thư Đảng ủy, các Phó Bí thư, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đồng chí Trần Xuân Tùng được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Tứ Mỹ lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng đã bầu Đoàn  đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Tam Nông trong thời gian tới gồm 9 đồng chí.

Hải Đăng- Đài TT Tam Nông