Giao ban cụm cấp ủy số 4 đặt tại xã Tứ Mỹ.

Ngày 09/10/2015, cụm cấp ủy số 4 đặt tại xã Tứ Mỹ đã tổ chức hội nghị giao ban quý III/2015. Cụm cấp ủy số 4 gồm có 04 xã: Vực Trường, Hương Nha, Xuân Quang và Tứ Mỹ. Dự hội nghị giao ban có các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, huyện ủy viên phụ trách xã; đại diện các ngành, đoàn thể, các ban xây dựng Đảng của huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND 04 xã, trong cụm. Đồng chí Phan Văn Ngọc - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo.
Giao ban cụm cấp ủy số 4 đặt tại xã Tứ Mỹ

(Giao ban cụm cấp ủy số 4 đặt tại xã Tứ Mỹ)

Sau khi nghe các xã báo cáo tình hình trong quý III/2015 cùng những ý kiến kiến nghị, tham gia đóng góp của các xã, các phòng  ban, ngành, đoàn thể, đồng chí Phan Văn Ngọc - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện đã tổng hợp giải đáp những ý kiến, kiến nghị của các xã trong cụm, đồng thời đồng chí đã nhấn mạnh định hướng về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đặc biệt trong quý IV năm 2015 đó là: các xã của cụm số 4 cần tiếp tục tập trung chỉ đạo việc tuyên truyền và đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, nhanh chóng kiện toàn lại các Ban chỉ đạo sau Đại hội; tập trung chỉ đạo và kiên quyết hơn trong việc thực hiện dồn đổi ruộng đất nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 93 của huyện ủy Tam Nông về công tác DĐRĐ nông nghiệp đến năm 2017 và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2015. Thành lập các tổ thu gom rác thải, đặc biệt ở các khu trung tâm xã, đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường. Đối với các phòng ban chuyên môn cấp huyện cần có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ đối với xã Tứ Mỹ, Hương Nha trong việc hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, giải ngân nguồn vốn xây dựng trường lớp học trên địa bàn xã. Các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử đụng đất, nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại mỗi địa phương.

Hải Đăng - Đài TT Tam Nông