HĐND xã Tam Cường tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngày 14/1/2015, HĐND xã Tam Cường đã tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 10, khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Tham dự kỳ họp có các đồng chí HUV phụ trách xã, lãnh đạo các ngành của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, bí thư các chi bộ, trưởng khu dân cư và 19/19 ông bà là đại biểu HĐND xã.

Năm 2014, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, sự chỉ đạo điều hành của UBND xã, cùng sự tham gia phối hợp của các tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Về sản xuất, đảm bảo 100% diện tích gieo trồng và đạt năng suất cao, tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 1.450 tấn, tăng 35,2 tấn so với cùng kỳ năm 2013. Tổng thu ngấn sách trên địa bàn năm 2014, đạt gần 2,8 tỷ đồng đạt 105% kế hoạch. Chăn nuôi phát triển ổn định, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển mạnh. Công tác y tế, dân số, gia đình trẻ em luôn được quan tâm chú trọng. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và người nghèo được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới có nhiều kết quả đáng kể, xã đã đạt 10/19 tiêu chí NTM. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn xã vẫn còn nhiều khó khăn cần tập trung khắc phục đó là cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu, đề án thu gom, xử lý rác thải chưa đạt kết quả, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

( HĐND xã Tam Cường đã tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 10, khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016)

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tập trung thảo luận, chất vấn những vấn đề đang được cử tri quan tâm như là: rác thải và vệ sinh môi trường, phát triển mô hình sản xuất dưa leo nhật xuất khẩu... Kỳ họp cũng đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND xã bầu, đảm bảo công khai, dân chủ. Tại kỳ họp thứ 10, HĐND xã Tam Cường, khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết, đó là: Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2015; Nghị quyết bổ sung thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2014, chi chuyển nguồn ngân sách năm 2015; Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách xã năm 2015; Nghị quyết nội dung các kỳ họp, chương trình giám sát năm 2015 và Nghị quyết xác nhận việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND xã bầu.

(Lan Oanh - Đài Truyền thanh TN)