Tam Cường tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 30/6, Đảng bộ xã Tam Cường đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là Đảng bộ cuối cùng trong Đảng bộ huyện Tam Nông hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở.

Đại hội Đảng bộ xã Tam Cường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

(Đại hội Đảng bộ xã Tam Cường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020)

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Ngọc Hòa – TUV – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hán Thị Phương Đông – UV BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã cùng 152/170 đảng viên của Đảng bộ đã tham dự Đại hội.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2010-2015, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tam Cường luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XX còn có những khó khăn như: Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Giá cả thị trường có nhiều biến động, giá cả nhiều mặt hàng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nhu cầu thiết yếu của nhân dân tăng cao. Bên cạnh đó vẫn còn ảnh hưởng của việc chuyển đổi 23 ha đất nông nghiệp sang công nghiệp, do vậy còn có một số đơn thư khiếu nại vượt cấp của nhân dân, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và đời sống của nhân dân. Song, được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ, HĐND, UBND, các phòng, ban, ngành Huyện Tam Nông, sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ, sự phối kết hợp chặt chẽ của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong xã, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đã khắc phục khó khăn phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết phấn đấu thực hiện cơ bản đạt và vượt những mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2010- 2015.

Trong nhiệm kỳ, Tam Cường đã  có 12/14 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đại hội đề ra, một số chỉ tiêu đạt cao như: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn là 71,2 tỷ đồng; đạt 237% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Tổng sản lượng lương thực quy thóc là 1.450 tấn; đạt 128% chỉ tiêu Đại hội đề ra.   Bình quân lương thực đầu người là 507 kg/ người/ năm; đạt 122% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Bình quân thu nhập đầu người là 14.800.000đ/ người/ năm; đạt 123,3% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo còn 5,4 %; đạt 148% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Khu dân cư văn hóa đạt 3/4 khu (Do mới thành lập khu 4), gia đình văn hoá đạt 85,6%; đạt 107% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Song bên cạnh đó vẫn còn 2 chỉ tiêu chưa đạt đó là Trường chuẩn quốc gia mới đạt 2/3 trường chiếm 66,6% chỉ tiêu đại hội đề ra. Đảng bộ chưa đạt trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, chính quyền mới chỉ đạt 3/5 năm trong sạch vững mạnh.

 Đồng chí Phạm Ngọc Hòa – TUV – Bí thư Huyện ủy Tam Nông phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Về dự, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Hòa – TUV – Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, đảng viên và nhân dân Tam Cường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại của Đảng bộ xã Tam Cường trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua. Bước vào nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà BCH nhiệm kỳ mới cần phải tập trung chỉ đạo đó là: Đẩy nhanh tiến độ công tác dồn đổi diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, con vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế dần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng cần tránh việc cục bộ địa phương, dòng họ. Đảng viên cần gương mẫu tiên phong trong mọi công việc, hết sức tránh tình trạng “Biết mà không nói”, “e dè nể nang, ngại va chạm”. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh đối với Đảng viên trong toàn Đảng bộ cần  tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 Đồng chí Phạm Ngọc Hòa – TUV – Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã Tam Cường lần thứ XXI đã tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn và bầu 13 đồng chí có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương tham gia vào BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2015-2020.

 Ra mắt BCH Đảng bộ xã Tam Cường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ xã Tam Cường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Huyện Tam Nông lần thứ XXIX được tổ chức trong thời gian tới.

Hải Đăng – Đài TT Tam Nông