Xã Tam Cường

Tam Cường là xã đồng bằng của huyện Tam Nông, nằm theo ven sông hồng, phía đông là dòng sông hồng nằm giáp với huyện Lâm Thao, phía tây giáp với xã Văn lương, phía Nam giáp với xã Cổ Tiết, phía bắc giáp với xã Thanh Uyên. 

Trụ sở UBND xã Tam Cường

Tam Cường là xã đồng bằng của huyện Tam Nông, nằm theo ven sông hồng, phía đông là dòng sông hồng nằm giáp với huyện Lâm Thao, phía tây giáp với xã Văn lương, phía Nam giáp với xã Cổ Tiết, phía bắc giáp với xã Thanh Uyên. Với tổng diện tích đất tự nhiên là 405,02 ha, toàn xã có: 685 hộ với: 2836 nhân khẩu, được chia ra làm 04 khu dân cư, đời sống của nhân dân thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp.

Toàn xã có 04 khu dân cư có diện tích đất tự nhiên rộng nhất và đông dân số nhất là khu dân cư số 01 với tổng diện tích tự nhiên là 139,66 ha; bao gồm 896  nhân khẩu, 217 hộ. Khu dân cư có diện tích tự nhiên nhỏ nhất và dân số ít nhất là khu 03 diện tích 70,1 ha, bao gồm 582 nhân khẩu, 141 hộ.

DANH BẠ LÃNH ĐẠO, CB, CC XÃ TAM CƯỜNG

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Di động

1

Nguyễn Văn Thuận

1976

BT đảng ủy xã-CT HĐND

01698081366

2

Đinh Thị Kim Dung

1970

Phó bí thư TT

0963875199

3

Trần Hữu Đạt

1966

CT UBND – PCT HĐND

01687 715 199

4

Triệu Công Hoan

1983

PCT UBND

0974 345 340

5

Trần Đức Minh

1961

PCT HĐND

01636 393 007

6

Nguyễn Thị Hồng Thủy

1970

CT Hội ND

01642 821 165

7

Phạm Thị Thanh Tâm

1982

CT Hội LHPN

01692 620 995

8

Nguyễn Văn Thành

1962

CT HCCB

01638 346 762

9

Nguyễn Văn Minh

1992

BT ĐTN

01686 976 991

10

Nguyễn Ngọc Thiệu

1957

TC – KT

01687 878 485

11

Nguyễn Thanh Tùng

1979

KT – TC

 0976 154 945

12

Nguyễn Ngọc Duy

1981

LĐTB&XH

0977 89 2661

13

Nguyễn Thị Thanh Huyền

1969

VH

0982107675

14

Triệu Văn Thanh

1966

Xã đội trưởng

01699 812 569

15

Phạm Văn Hoàng

1969

ĐC - XD

01699 812 569

16

Nguyễn Thị Thu Huyền

1981

VP - TK

0977378177

17

Phạm Học Thực

1971

KT - VP

01688543837

18

Hà Văn Dũng

1963

Trưởng CA

0974237868

19

Nguyễn Thị Sâm

1973

TP – HT

0977514583

20

Điêu Khắc Chính

1969

Địa chính MT

0985789018