Đại hội Đảng bộ xã Thọ Văn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong không khí sôi nổi, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XXIX, ngày 27/5/2015, Đảng bộ xã Thọ Văn long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hán Bình Hồng - Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí đại biểu Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã cùng đông đảo các đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự Đại hội.

 

Đại hội Đảng bộ xã Thọ Văn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xãThọVăn, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy – HĐND – UBND, sự phối hợp của các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể của huyện, sự đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong xã, Thọ Văn đã phát huy được những tiềm năng, lợi thế của địa phương đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế phát triển ổn định và tăng trưởng toàn diện, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu đại hội đề ra, chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên.Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi có nhiều chuyển biến tích cực. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông thuận tiện. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, phát triển toàn diện, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Các chính sách xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người nghèo được quan tâm và thực hiện tốt; Quốc phòng an ninh được giữ vững, chính trị xã hội ổn định.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với mục tiêu từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2011-2015. Trong lĩnh vực nông nghiệp đã có sự chuyển dịch tích cực, hiệu quả, theo hướng tập trung vào các sản phẩm lợi thế của địa phương với sản phẩm nhựa cây sơn ta. Hiện nay, tổng diện tích cây sơn lấy nhựa trên địa bàn là 285,2 ha, tăng 114,2 ha so với nhiệm kỳ trước, trong đó 185,2 ha đang cho thu hoạch, năng suất 4,5 tạ/ha, sản lượng hàng năm ước đạt 84 tấn nhựa, tổng thu nhập từ nhựa của cây sơn hàng năm đạt trên 17 tỷ đồng, chất lượng nhựa sơn tốt. Hiện nay, xã đã có làng nghề sản xuất nhựa sơn Tam Nông. Bên cạnh đó, diện tích trồng chè, cây Keo, Bạch đàn mô, cây Sen… cũng được mở rộng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được chú trọng và triển khai thực hiện có nề nếp, đặc biệt việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư – BCH TƯ Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, hệ thống tổ chức chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên được củng cố và phát triển. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 33 đồng chí đảng viên, trong đó đảng viên nữ là 18 đồng chí, chiếm 55%, hiện nay, toàn Đảng bộ có tổng số 152 đồng chí Đảng viên (chính thức 144 đồng chí, dự bị 8 đồng chí). Trong nhiệm kỳ có 2 năm đạt danh hiệu TSVM, hàng năm có 71% chi bộ đạt TSVM, trong đó 20% đạt TSVM tiêu biểu, phân loại đảng viên hàng năm đều đạt 85% số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Thường trực HU – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chíCaoVăn Mỹ - Phó Bí thư TT Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng và kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân xã Thọ Văn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh những khó khăn, hạn chế của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ qua và gợi ý những nội dung, giải pháp để Đảng bộ và Nhân dân xã cùng cố gắng thực hiện để hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra:

Một là: Trong lãnh đạo phát triển kinh tế của xã, tập trung phát triển nông nghiệp nông thôn, nâng cao trình độ canh tác, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới cho năng suất và giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Chú trọng phát triển bền vững cây công nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Tạo điều kiện cho các cá nhân, tập thể có nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, đưa các công trình mới vào địa phương, đặc biệt đối với những thế mạnh của địa phương như cây sơn, nuôi trồng thủy sản… cần động viên, khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển. Đồng thời, phải có sự chỉ đạo và thực hiện tốt công tác dồn đổi ruộng đất để quy hoạch hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung tạo sự chuyển biến trong nông nghiệp của xã.

Hai là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, phát triển toàn diện các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, trong đó chú trọng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư là nơi sinh hoạt của tập thể cộng đồng. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, xây dựng trường Tiểu học, trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, trường THCS đạt chuẩn Quốc gia độ II; Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2; thực hiện tốt công tác dân số, gia đình và trẻ em, hạn chế tình trạng sinh con thứ 3, nhất là trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giải quyết kịp thời những khiếu kiện, mâu thuẫn nội bộ ngay tại khu dân cư, không thể phát sinh thành điểm nóng, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn để nhân dân yên tâm sản xuất.

Ba là: Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước sâu rộng trong đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội và trong nhân dân, tạo sự đồng thuận cao về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật để Đảng viên tiên phong đi trước chấp hành và vận động nhân dân tham gia thực hiện. Lãnh đạo đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững mạnh thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thọ Văn khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt tại Đại hội

Tại Đại hội, trên tinh thần dân chủ các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 13 đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo. Tại kỳ họp thứ Nhất,  Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, 2 Phó Bí thư và bầu UBKT Đảng ủy. Đồng chí Hà Ngọc Xuân được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thọ Văn khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông được tổ chức trong thời gian tới.

Lưỡng Anh – Hải Đăng (Đài TT Tam Nông)