Đại hội Đảng bộ xã Thanh Uyên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 24/6/2015, Đảng bộ xã Thanh Uyên đã tổ chức Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự Đại hội có đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Bùi Đình Thi - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Huyện ủy viên phụ trách xã, 98 đảng viên đại diện cho 307 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã cùng tham dự.

Đại hội Đảng bộ xã Thanh Uyên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

(Đại hội Đảng bộ xã Thanh Uyên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và Nhân dân xã Thanh Uyên đã đoàn kết thống nhất cao, thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững chắc. Kinh tế trên địa bàn xã tăng trưởng khá, cơ cấu tiếp tục được chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn là 86,25 tỷ đồng, đạt 171,8% kế hoạch; thu nhập bình quân đạt 15.440.000 đồng/người/năm đạt 171,5%; có 8/8 khu dân cư văn hóa, 80,3% gia đình văn hóa; chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh đạt 100% kế hoạch; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác xây dựng đảng được tăng cường chỉ đạo toàn diện, phát huy năng lực sức chiến đấu của đảng, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"... Sau 5 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ xã đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 37 chỉ tiêu chủ yếu nhằm tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, chú trọng tăng cơ cấu sản xuất ngành nghề và thương mại dịch vụ, đồng thời giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực kết hợp sự hỗ trợ của cấp trên để đầu tư cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ và kiên cố hóa. Thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, củng cố nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ, đảng viên. Gắn với phát huy hiệu lực quản lý chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững.

 

Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại đại hội

Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Đồng chí Bùi Đình Thi – PBT Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ và Nhân dân xã Thanh Uyên đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ và Nhân dân xã cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới để tập trung phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Ra mắt BCH Đảng bộ xã Thanh Uyên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Với tinh thần dân chủ, tập trung Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Phạm Đình Kế tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng bộ xã Thanh Uyên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hồng Tám - Hải Đăng (Đài TT)