Xã Thanh Uyên

Thanh Uyên là một xã miền núi nằm ở phía Bắc huyện Tam Nông, có diện tích tự nhiên là 971,92ha...

Thanh Uyên là một xã miền núi nằm ở phía Bắc huyện Tam Nông, có diện tích tự nhiên là 971,92ha.

 

Phía Bắc : Giáp xã Hiền Quan

 Phía Tây : Giáp xã Hương Nha,  Xuân Quang  
 Phía Nam: Giáp xã Văn Lương, Tam Cường  
 Phía Đông: Giáp huyện Lâm Thao  

Thanh Uyên được chia thanh 8 khu dân cư; Số hộ là 1382; Dân số là: 5593 khẩu nhân dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, có một khu chuyên sản xuất đồ mộc, đời sống nhân dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo 9,6%, cận nghèo 22,3%; Trình độ dân chí không đồng đều.

 

 

 

DANH BẠ LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ , CÔNG CHỨC ĐẢNG ỦY, UBND XÃ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phạm Đình Kế

1959

Bí thư Đảng ủy

 

0912 746 314

2

Phạm Tiến Trung

1965

TT Đảng ủy

 

0168 787 8924

3

Phạm Hùng Dược

1968

PCT HĐND

 

0169 906 0283

4

Thạch Văn Thi

1973

Chủ tịch UBND xã

 

0987 628 620

5

Nguyễn Thanh Tâm

1979

PCT UBND xã

 

0985 033 199

6

Nguyễn Công Vương

1964

Chủ tịch Hội CCB

 

0912 669 574

7

Phạm Thị Hải

1965

Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

0975 410 098

8

Phạm Thị Nhị

1969

Chủ tịch Hội ND

 

0989 731 128

9

Phạm Thị Kim Ngọc

1982

Bí thư Đoàn TN

 

0985 698 817

10

Nguyễn Đình Phượng

1960

Trưởng CA xã

 

0912 144 827

11

Đặng Trần Sinh

1974

CHT Quân sự

 

0976 890 564

12

Phạm Thị Quyến

1983

TC-KT

 

0167 408 5157

13

Phạm Đức Chuyền

1967

CC VHXH

 

0976 890 574

14

Đặng Việt Cường

1976

CC Tư pháp

 

0983 597 210

15

Lương Thị Thu Hương

1983

CC VP-TK

 

0168 504 5772

16

Phạm Thị Hân

1964

CC VP-TK

 

0168 447 5119

17

Phan Văn Hùng

1975

ĐC-NN&MT

 

0974 454 398

18

Cù Thị Vân

1978

Cán bộ Tư pháp

 

0169 577 9457

19

Thạch Văn Doanh

1960

ĐC-XD

 

0987 628 605

20

Ngô Xuân Mai

1958

Chủ tịch MTTQ xã

 

0169 460 6845

21

Đặng Thị Bích

1975

Cán bộ Dân số

 

0166 520 3636

22

Phạm Văn Quyền

1960

TC-KT

 

0168 867 5810

23

Mai Minh Thịnh

1989

TBXH

 

0976 286 128

24

Ninh Thị Thu Trang

1991

Cán bộ VH

 

0166 570 6666