Đại Hội Đảng bộ xã Vực Trường lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 4-6-2015 Đảng bộ xã Vực Trường long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ (2015 - 2020). 

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Cao Văn Mỹ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Đình Thi - Phó Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và  123  đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ xã Vực Trường lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Nhiệm kỳ 2010-2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện Tam Nông, Đảng bộ xã Vực Trường từng bước tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, kiện toàn tổ chức, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo Nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu vượt mục tiêu Đại hội. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 151 tỷ đồng, đạt 123,9% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản 30.86%, đạt 118,86% chỉ tiêu Đại hội đề ra; TTCN-XD đạt 39,88%, đạt 127,88% chỉ tiêu Đại hội đề ra và dịch vụ- thương mại đạt 29,26%,   đạt 127,26% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 12,2 triệu đồng/người/năm, đạt 122% chỉ tiêu, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,95%, đạt 126% chỉ tiêu, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được thực hiện có hiệu quả, đến nay xã Vực Trường đã đạt 12/19 chỉ tiêu về nông thôn mới. Các lĩnh văn hóa –xã hội có nhiều khởi sắc. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới diễn ra sôi nổi và đạt hiệu quả cao. Hiện nay, toàn xã có 91,8% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 9/9 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Sự nghiệp y tế, giáo dục đào tạo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo có bước chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Vực Trường luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XI " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và  và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Hàng năm, tỉ lệ tổ chức Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh từ 85% trở lên.

 

Đồng chí Cao Văn Mỹ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Cao Văn Mỹ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Vực Trường trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra, đồng thời đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế, nông nghiệp, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phòng chống tệ nạn xã hội... Từ đó, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cùng giải pháp hữu hiệu nhằm triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, giữ vững thành tích xã nông thôn mới, Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 

Đồng chí Cao Văn Mỹ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

BCH Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020 ra mắt Đại hội

Trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, tập trung, trí tuệ , Đại hội Đảng bộ xã Vực Trường đã hoàn thành toàn bộ các chương trình đã đề ra, Đại hội đã bầu được BCH khóa mới gồm 15 đồng chí, Đồng chí Nguyễn Văn Học được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Vực Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 7 đồng chí và phát động Chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

 

Tuấn Dũng(Đài TT Tam Nông)