Xã Vực Trường

Xã Vực Trường có địa hình tương đối thuận tiện với tổng số diện tích đất tự nhiên 531, 15 ha, có tổng số 765 hộ và 2665 khẩu được chia thành 9 khu dân cư, đã tạo thuận lợi cho việc phát triển Nông nghiệp...

1. Vị trí, địa lý, đặc điểm  tự nhiên, dân số

Xã Vực Trường là một xã đồng bằng nằm ở phía tây Huyện Tam Nụng xã có vị trí địa lý như sau:

- Phía Bắc giáp xã  Hà Thạch.

- Phía Tây giáp xã Thanh Minh.

- Phía  Nam giáp xã Hương Nha.

- Phía Đông giáp xã Hiền Quan.

Xã Vực Trường có địa hình tương đối thuận tiện với tổng số diện tích đất tự nhiên 531, 15 ha, có tổng số 765 hộ và 2665 khẩu được chia thành 9 khu dân cư, đã tạo thuận lợi cho việc phát triển Nông nghiệp. Quy hoạch các khu dân cư tập chung và vùng sản xuất cây lương thực, thực phẩm, là vùng đồng bằng chuyên trồng lúa nước. Đất đai ở đây là loại đất phù sa cổ sông Hồng không được bồi đắp hàng năm. Vực Trường là một xã nằm ở trong vung khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang đặc điểm chung của khí hậu vùng đồng bằng Trung Du bắc bộ. Nguồn nước tưới chủ yếu lấy từ sông Hồng qua trạm bơm xã và trạm bơm gò mít xã Hiền Quan.

* Thuận lợi: Vực Trường có vị trí địa lý khá thuận lợi, do có hệ thống đường 315 chạy qua nên đã tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giao lưu buôn bán trao đổi hàng hóa. Tuy nhiên nhân dân trong xã vẫn sống chủ yếu bằng nghề nông, chưa khai thác triệt để tiềm năng thế mạnh của xã.

Đất đai trên địa bàn xã thuộc loại đất phù sa cổ, không được bồi đắp hàng năm. Phần lớn diện tích dùng để trồng lúa nước, còn lại trồng cây ngắn ngày. Diện tích chủ động và bán chủ động nước tưới chiếm khoảng 90% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, Diện tích đất canh tác không chủ động tưới tiêu chiếm khoảng 10%. Diện tích đất trũng đã chuyển dịch sang nuôi trồng thủy sản, phần đất cao không chủ động tưới đã chuyển sang màu.

 Nguồn lao động dồi dào, cần cù sáng tạo, nhận thức về pháp luật, về tiến bộ khoa học kĩ thuật của người dân đã được nâng lên thông qua các chương trình đào tạo tập huấn

2. Danh sách lãnh đạo, cán bộ, công chức UBND xã Vực Trường

 

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Chức danh SĐT
I Cán bộ
1 Nguyễn Văn Học 23/8/1964 Nam BTĐB 986443747
2 Hoàng Văn Nhung 09-01-65 Nam CTUBND 918437668
3 Hà Quang Cảnh 05-01-60 Nam CT.MTTQ 982410756
4 Dương Văn Hữu 27/6/1963 Nam P.BTĐU 987169663
5 Nguyễn Ngọc Ngân 20/2/1959 Nam P.CTHĐ 976241163
6 Dương Quang Chín 20/10/1971 Nam P.CTUB 1666115979
7 Lê Minh Huệ 22/10/1968 Nam CT.CCB 1647818518
8 Hà Minh Hồng 02-03-71 Nam CT.HND 968106171
9 Nguyễn Việt Hà 11-01-88 Nam BTĐX 989492678
10 Nguyễn T.Hồng Thư  20/8/1966 Nữ CT.HPN 976062168
II. Công chức
11 Lê Thị Thủy 11-01-84 Nữ VPUB 1659704867
12 Nguyễn Thị Phương 11-03-71 Nữ VPTK 977344014
13 Bùi Văn Lịch 06-01-67 Nam Tư Pháp 1665014299
14 Trương Ngọc Lương 13/01/1957 Nam T.CA 984383135
15 Hà Tuyết Nhung 13/6/1990 Nữ TC-KT 969559226
16 Lê Hồng Sơn 15/5/1973 Nam Địa Chính 972277478
17 Nguyễn T.Minh Tiến 22/10/1980 Nữ Địa Chính 1673590682
18 Nguyễn Đại Vũ 01-01-73 Nam CH.TQS 974873202
19 Lê Văn Trọng 02-02-57 Nam Văn Hóa 916947079
20 Trần Lan Anh 01-02-86 Nữ LĐTB&XH 918882938
21 Đoàn T.Kiều Thịnh 27/9/1979 Nữ TC-KT 1688543277

Các tin khác