Đại hội Đảng bộ xã Văn Lương lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 12/6/2015, Đảng bộ xã Văn Lương đã tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự Đại hội có đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Bùi Đình Thi - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Huyện ủy viên phụ trách xã và 95 Đảng viên tiêu biểu đại diện hơn 200 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy - HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Văn Lương là xã miền núi có 4 khu đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận lợi, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng chung của huyện. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù nhiều khó khăn, thách thức, song với truyền thống đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao, bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; dưới sự lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo Đảng bộ và Nhân dân trong xã khắc phục khó khăn đạt được những kết quả quan trọng.  Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được chú trọng, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về  xây dựng Đảng hiện nay". MTTQ, các đoàn thể nhân dân đã có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào của địa phương.

Với mục tiêu: "Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, không ngừng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy tốt quy chế dân chủ ở cở sở và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án. Thực hiện tốt đề án tiếp tục dồn đổi ruộng đất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2016, định hướng đến năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra",  Đại hội đã đề ra 19 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Và để hoàn thành các chỉ tiêu này, đòi hỏi sự năng động sáng tạo hơn nữa trong lãnh, chỉ đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện của Đảng bộ, Chính quyền và toàn thể Nhân dân trong xã.

Đồng chí Bùi Đình Thi - PBT HU - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Đình Thi - PBT HU - Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả Đảng bộ và Nhân dân xã Văn Lương đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời đồng chí cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ và Nhân dân xã cần thực hiện trong thời gian tới.

Với tinh thần dân chủ, tập trung, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí; lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Hoàng Hà Chung tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng bộ xã Văn Lương nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Hồng Tám - Đài TT