Đảng bộ Văn Lương triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015

Ngày 28/1/2015, Đảng bộ xã Văn Lương đã tổ chức tổng kết nhiệm vụ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Ngọc Hòa - TUV - Bí thư Huyện ủy Tam Nông, lãnh đạo văn phòng huyện ủy, các đồng chí trong BTV, BCH đảng bộ xã cùng 201 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Đảng bộ Văn Lương triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015

(Đảng bộ Văn Lương triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015)

Văn Lương là xã miền núi nằm ở phía Bắc huyện Tam Nông với diện tích tự nhiên trên 800 ha. Toàn xã có 4.968 nhân khẩu sinh sống trên địa bàn 7 khu dân cư. Đảng bộ xã Văn Lương có 201 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ, trong đó có 7 chi bộ khu dân cư và 3 chi bộ trường học.

Dưới sự lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Văn Lương đã có những bước chuyển mình trong năm 2014. Kinh tế xã hội phát triển khá. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 1.071 tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Bình quân lương thực đầu người đạt 216kg/người/năm, tăng 8% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đạt 14,23 triệu đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội được củng cố và tăng cường. Nhân dân, cán bộ, đảng viên trong xã phấn khởi tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, quyết tâm hoàn thành Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX đã đề ra.

Bước vào năm 2015, Đảng bộ xã đã đề ra các giải pháp như: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện các nội dung Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Quán triệt và triển khai Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Tích cực cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa về thủ tục hành chính, chú trọng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức gắn với trang bị kiến thức về quản lý nhà nước.

 Đồng chí Phạm Ngọc Hòa - TUV - Bí thư Huyện ủy Tam Nông

 Dự và phát biểu với Đảng bộ xã Văn Lương đồng chí Phạm Ngọc Hòa - TUV - Bí thư Huyện ủy Tam Nông đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Văn Lương đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ xã cần tập trung trong thời gian tới.

 Đảng bộ xã Văn Lương khen thưởng các chi bộ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2014
 Đảng bộ xã Văn Lương tặng quà cho đảng viên cao tuổi

Nhân dịp này, Đảng bộ xã Văn Lương đã trao huy hiệu 55 tuổi Đảng cho 2 đồng chí đảng viên lão thành tại chi bộ 2 và chi bộ 5, khen thưởng cho các tập thể chi bộ, đảng viên có thành tích trong năm 2014 và tặng quà cho các đồng chí đảng viên cao tuổi trong Đảng bộ.

 Hải Đăng - Đài TT Tam Nông