Hội nghị giao ban cấp ủy cụm III năm 2016

Ngày 22/9/2016 tại xã Văn Lương, Huyện ủy Tam Nông đã tổ chức hội nghị giao ban cấp ủy Cụm III gồm 4 xã Văn Lương, Tam Cường, Thanh Uyên, Hiền Quan. Đồng chí Phùng Duy Dục - UV BTV - Chủ tịch UBMTTQ huyện - Cụm phó Cụm cấp ủy số III chủ trì hội nghị. Tới dự hội nghị giao ban cấp ủy tại cụm số III có đồng chí Nguyễn Hồng Khanh - PBT Thường trực Huyện ủy, các đồng chí HUV phụ trách xã, lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã trong cụm.

Hội nghị giao ban cấp ủy cụm III tại xã Văn Lương

(Hội nghị giao ban cấp ủy cụm III tại xã Văn Lương)

Tại hội nghị, các xã trong cụm đã báo cáo kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng quý III và định hướng trong quý IV năm 2016; báo cáo chuyên đề về kết quả công tác DĐRĐNN, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và các giải pháp thực hiện trong Quý IV năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Hồng Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả trong công tác phát triển kinh tế - VHXH, công tác xây dựng Đảng và  hệ thống chính trị của các xã trong cụm. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là trong công tác dồn đổi ruộng đất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay trong Quý IV năm 2016 đó là: Các xã trong cụm cần  rà soát các chỉ tiêu theo kế hoạch và chương trình công tác năm để xác định tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu trong năm 2016;  chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác cán bộ chủ chốt chuẩn bị Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đại hội Đoàn thanh niên; Tập trung tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu  cấp ủy với nhân dân; Rà soát lại hộ nghèo, hộ cận nghèo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với quyết tâm chính trị cao trong công tác DĐRĐNN và xây dựng nông thôn mới từ nay đến cuối năm; rà soát các chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị tốt cho công tác đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2016./.

Hồng Tám