Đại hội Đảng bộ xã Xuân Quang lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 16/6/2015, Đảng bộ xã Xuân Quang đã tổ chức Đại hội lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự Đại hội có đồng chí Cao Văn Mỹ - PBT TT HU - Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, HUV phụ trách xã; 108 Đảng viên tiêu biểu đại diện hơn 250 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã đã cùng tham dự.

Đại hội Đảng bộ xã Xuân Quang lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Xuân Quang đã đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực cụ thể, kết thúc nhiệm kỳ có 13/18 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó một số chỉ tiêu đạt cao như: bình quân giá trị đạt 14,13 triệu đồng/người/năm, đạt 176,7%  mục tiêu Đại hội đề ra; tỷ lệ hộ nghèo còn 14,9%, đạt 107% so với mục tiêu Đại hội đề ra; khu dân cư văn hóa đạt 140% mục tiêu Đại hội đề ra; kết nạp Đảng viên mới đạt 151,4% mục tiêu Đại hội đề ra… còn 5 chỉ tiêu chưa hoàn thành là: Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 72,39%; bình quân lương thực đạt 66,09%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng là 16%, đạt 93,1% mục tiêu Đại hội; hàng năm có người sinh con thứ 3, không đạt mục tiêu Đại hội đề ra; và còn có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư; văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc; an ninh quốc phòng được ổn định và giữ vững; các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thường xuyên được chú trọng, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã có sức lan tỏa rộng khắp đến các tầng lớp Nhân dân ở địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thực hiện có nề nếp. Hiệu quả hoạt động của HĐND được nâng lên. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND ngày càng hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính từng bước được đổi mới; MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở được phát huy. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

 

Đồng chí Cao Văn Mỹ - PBT TT HU - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Cao Văn Mỹ - PBT TT HU - Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

BCH khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội (ảnh: Tiến Thuận)

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tam Nông, đồng chí PBT TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Cao Văn Mỹ đã ghi nhận  và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Quang đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, đồng chí cũng đã chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, từ đó đưa ra 3 vấn đề chủ yếu để Đảng bộ xã cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần dân chủ, tập trung, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm Bí thư Đảng ủy xã và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Trần Văn Lý tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Xuân Quang nhiệm kỳ 2015 - 2020.                                                                                              

Hồng Tám (Đài TT)