Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ xã Xuân Quang

Ngày 12/4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Xuân Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ xã Xuân Quang

(Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ xã Xuân Quang)

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song 5 năm qua, phong trào của Hội LHPN xã luôn bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ.. Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, mô hình các câu lạc bộ đã thu hút, tập hợp nhiều phụ nữ tham gia. Tổng kết  5 năm, có 66,3% hội viên đạt tiêu chuẩn “Phụ nữ xuất sắc 5 năm”, tăng 4,1% so với nhiệm kỳ trước. Công tác xây dựng tổ chức  Hội vững mạnh được quan tâm, trong 5 năm đã kết nạp 43 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay là 839 người. Các chị em đều gắn bó với tổ chức hội, từ đó nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội; các phong trào phụ nữ xã luôn duy trì và phát triển, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội phụ nữ xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 đề ra.

Với tinh thần dân chủ,thống nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa XXI gồm 13 đồng chí; bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ huyện sẽ diễn ra trong thời gian tới./.

Hồng Tám (Đài TT)