Lễ hội Cầu Trâu xã Xuân Quang - huyện Tam Nông

Trong 2 ngày 25, 25/2 tức mùng 6, mùng 7 tết Ất Mùi 2015, xã Xuân Quang huyện Tam Nông đã tổ chức Lễ hội cầu Trâu đầu Xuân. Đây là lần thứ 2 xã Xuân Quang tổ chức phục dựng Lễ hội độc đáo này sau hơn 50 năm thất truyền.
Lễ tắm Ông Trâu tại giếng làng

(Lễ tắm Ông Trâu tại giếng làng)

Theo lịch sử và thần tích, Lễ hội cầu Trâu xã Xuân Quang nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ công đức của 2 vị tướng tài Cao Sơn và Quý Minh đã có công giúp Vua Hùng Duệ Vương đánh đuổi quân Thục Phán xâm lược.

Tương truyền, khi 2 ông chiêu mộ binh sĩ và kéo quân đánh giặc, được dân làng Xuân Quang tặng một con Trâu đen. Nhgĩa  quân đã dùng dây Thiếu từ núi Mủi - Thanh Uyên để buộc Trâu. Sau khi mổ Trâu, dùng da Trâu căng ra làm nồi nấu thịt, lấy lá Ngõa trải ra để bày thịt. Sau khi ăn xong, nghĩa quân thẳng tiến đến đồn chính của giặc Thục quyết chiến một trận. Giặc Thục tan tác tháo chạy. Cao Sơn và Quý Minh đã cùng nghĩa quân chém trên 1 nghìn đầu giặc. Thắng trận 2 ông cho quân lính lui về mở tiệc khao thưởng.

Đến năm Kỷ Hợi, vào tối ngày 12 tháng giêng âm lịch, 2 ông cùng mất. Nhà vua vô cùng thương tiếc và ban lệnh cho nhân dân bản địa lập đền thờ cúng 2 vị tướng Cao Sơn - Quý Minh và sắc phong cho 2 ông là "Thượng đẳng phúc thần"

Năm 2010, xã Xuân Quang đã chính thức phục dựng lại Lễ hội cầu Trâu sau hơn 50 năm thất truyền. Theo quy định của địa phương, 5 năm một lần, địa phương sẽ lại tổ chức Lễ hội cầu Trâu độc đáo này nhằm để người dân làng Xuân Quang thể hiện đạo lý, truyền thống "uống nước nhớ nguồn", phát huy tinh thần thượng võ của dân tộc và gắn kết sức mạnh đoàn kết cộng đồng. Lễ hội đã thu hút trên 2000 lượt du khách về thăm quan.

Hải Đăng - Tuấn Dũng (Đài TT Tam Nông)