Tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại xã Xuân Quang và Trung tâm hội nghị huyện

Ngày 17/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đơn vị bầu cử số 16 gồm các ông, (bà): Bùi Thị Thúy Hạnh - Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ thủy lợi, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông; Nguyễn Chí Hoa - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tam Nông; Nguyễn Trung Kiên - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trần Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Hợp tác xã Vận tải Hồng Đà, huyện Tam Nông; Hà Thị Tuyết Sơn - Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Thủy lợi xã Vực Trường, huyện Tam Nông; Bùi Đình Thi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam Nông; Trần Ngọc Tuấn - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có buổi tiếp xúc giữa người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với cử tri huyện Tam Nông tại điểm tiếp xúc cử tri xã Xuân Quang và Trung tâm hội nghị huyện.

Tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Tung tâm hội nghị huyên

(Tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Tung tâm hội nghị huyên)

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Tam Nông đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đến cử tri. Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh mong muốn sẽ được cử tri ủng hộ và là cầu nối giữa Nhân dân, cử tri với HĐND tỉnh.

Ông Bùi Đình Thi – TUV, Bí thư Huyện ủy trình bày chương trình hành động

Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên khẳng định, nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ phản ánh những ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của cử tri tới các kỳ họp HĐND tỉnh đặc biệt là những vấn đề liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em nữ; hỗ trợ kiến thức pháp luật cho phụ nữ, chống hành vi bạo lực, hướng tới mục tiêu bình đẳng giới vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ; tham mưu giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tích cực tham gia, đóng góp ý kiến về công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên; tham gia ý kiến xây dựng các giải pháp thực hiện hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện các giải pháp về phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Xây dựng nông thôn mới, dồn đổi ruộng đất, chính sách ưu đãi trong sản xuất nông lâm nghiệp; giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ tài nguyên môi trường, đầu tư hỗ trợ xây dựng kênh mương thủy lợi; chính sách ưu tiên đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp giúp giảm bớt khó khăn, cải thiện và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; làm tốt công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; giải quyết tốt các chế độ, chính sách quân đội và hậu phương quân đội; khắc phục kịp thời các thiếu sót, yếu kém, bất cập trong giáo dục đào tạo nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo trên địa bàn. 

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các cử tri huyện Tam Nông bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào chương trình hành động của các ứng cử viên; mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động của mình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân./.

Tuấn Dũng - Đài TT Tam Nông