ĐỊA ĐIỂM LƯU NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Sau khi phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, trên đường di chuyển từ Thủ đô Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân tại xã Cổ Tiết và ở tại hai địa điểm: nhà ông Nguyễn Liên (đồn điền Ba Triệu) và nhà ông Hoàng Văn Nguyện (xóm Đồi). 

ĐỊA ĐIỂM LƯU NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(ĐỊA ĐIỂM LƯU NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH)

Trong thời gian 15 ngày ở và làm việc tại xã Cổ Tiết, từ sáng ngày 4/3 đến chiều tối ngày 18/3/1947, Người theo dõi tin tức chiến sự, báo chí, gặp và làm việc với các đồng chí trong Bộ Chính trị, Hội đồng Chính phủ, Bộ Tổng tư lệnh. Người đã trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc từ những việc nhỏ như sơ tán, đến những việc lớn như chuẩn bị cho cuộc kháng chiến toàn diện, lâu dài; hoạch định chiến lược, sách lược đối với Chính phủ và Nhân dân Pháp. Trong thời gian ở Cổ Tiết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng bí danh là  "Xuân" trong các giấy tờ giao dịch. Để đảm bảo tuyệt đối bí mật, Bác đều làm việc tại nhà, không có các cuộc tiếp xúc rộng rãi, khi cần đi đâu Người đều cải trang kỹ càng; Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo và công bố nhiều văn kiện, Sắc lệnh, Thư điện, tài liệu… Cũng tại nơi đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt tên cho các chiến sỹ cùng đi với Người là: "Trường - Kỳ - Kháng - Chiến - Nhất - Định - Thắng - Lợi".

Di tích Địa điểm Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Cổ Tiết có ý nghĩa rất quan trọng trong hệ thống các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phú Thọ. Đây là một trong những di tích ghi dấu hoạt động chỉ đạo Cách mạng của Vị Lãnh tụ tối cao của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa còn non trẻ, gắn liền với những tài liệu, những bài viết quan trọng của Người, có ý nghĩa chỉ ra phương hướng, sách lược, đường lối, chủ trương cho Cách mạng Việt Nam.

Hiện nay, khu di tích tại nhà ông Hoàng Văn Nguyện (Xóm Đồi năm xưa) đã được quy hoạch rộng khoảng gần 2ha. Trong nhà Lưu niệm nơi Bác ở và làm việc còn một số đồ dùng phục vụ Bác cùng đoàn công tác và đặc biệt là cây thị gần 100 năm tuổi ở ngay sát nhà Lưu niệm, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thường lấy cành thị làm xà tập thể dục vào buổi sáng trong thời gian Người ở đây. Trong những năm qua, công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo, quy hoạch, xây dựng đã được Đảng bộ và Nhân dân huyện Tam Nông thực sự quan tâm, một số hạng mục công trình như: Nhà Tưởng niệm, nhà Lưu niệm, sân vườn, đường đi… tạo cho di tích ngày một khang trang, xứng tầm với giá trị lịch sử của một di tích đứng đầu trong hệ thống các di tích Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Tổ Phú Thọ, đáp ứng nguyện vọng của toàn thể Nhân dân. Di tích là nơi thường xuyên tổ chức lễ dâng hương, báo công, tuyên truyền thân thế, sự nghiệp, ghi nhớ công ơn của Hồ Chủ Tịch; nơi diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá có ý nghĩa sâu sắc của Đảng bộ, Nhân dân xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ nghiêm cứu, tuyên truyền; học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống Cách mạng cho các thế hệ mai sau./.

Lưu Hiệu