HĐND huyện

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

 

LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN

1

 Bùi Đình Thi

 Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND

 

 

2

 Phạm Hồng Luân

 Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND

3879 867

 0986 156 819

3

 Phan Trường Lưu

 Ủy viên BCH Huyện ủy, Phó Chủ tich HĐND

 

 0912 491 654

4

 Trần Trọng Vĩnh 

 Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

 

 0979 059 268

5

 Đặng Kim Thanh

 Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế

 

0904 000 465

6

 Hoàng Việt Chung

 Phó ban Kinh tế - Xã hội

   

7

 Nguyễn Thị Thạch

 Phó ban Pháp chế

  0916 850 580 

Các tin khác