HĐND huyện

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

 

LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN

1

 Nguyễn Hồng   Khanh

 Phó Bí thư TT HU, Chủ tịch HĐND

 

 

2

 Phạm Hồng Luân

 Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND

3879 867

 0986 156 819

3

 Phan Trường   Lưu

 Ủy viên BCH Huyện ủy, Phó Chủ tich HĐND

 

 0912 491 654

4

 Trần Trọng Vĩnh 

 Ủy viên BTV Huyện ủy, TB Tổ chức, kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội

 

 0979 059 268

5

 Đặng Kim Thanh

 Ủy viên BTV Huyện ủy, TB UBKT, kiêm Trưởng Ban Pháp   chế

 

0904 000 465

6

 Hoàng Việt   Chung

 Phó ban Kinh tế - Xã hội

   

7

 Nguyễn Thị   Thạch

 Phó ban Pháp chế

  0916 850 580 

Các tin khác