Ban chấp hành Huyện ủy tổ chức hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 19/4, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Về dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể của huyện, Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; đồng chí Bí thư, phó Bí thư Thường trực Đảng bộ xã, thị trấn; Bí thư các chi, đảng bộ khối cơ quan thuộc Huyện ủy. Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Huyện ủy đã tiến hành tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai Hướng dẫn số 04-HD/HU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về công tác chuẩn bị Đại hội và công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017 – 2020”. Theo đó, toàn huyện có 273 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở sẽ tiến hành tổ chức Đại hội trong khoảng thời gian từ ngày 01/7 đến ngày 20/8/2017.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế”; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ chính trị về “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”; Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Theo kế hoạch, cấp cơ sở sẽ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương tới toàn thể đảng viên của các chi, Đảng bộ hoàn thành trước ngày 30/4/2017.

 

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức ngay hội nghị quát triệt và hướng dẫn thực hiện các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017 - 2020 đồng chí đề nghị BTV, BCH Đảng bộ cơ sở phải xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tiến hành tổ chức Đại hội đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, hướng dẫn của cấp trên. Phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, chi bộ trong 6 tháng cuối năm 2017; trong đó, phải phân công ủy viên Ban thường vụ và đảng ủy viên trực tiếp hướng dẫn chỉ đạo Đại hội. Ban Thường vụ Đảng ủy phải nghe, cho ý kiến báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm kể cả tham luận, duyệt và ra thông báo Nghị quyết về số lượng, nhân sự Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ.

Đảng ủy cơ sở căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một chi bộ chỉ đạo Đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Thực hiện triệt để việc thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu dân cư; trường hợp không thể bố trí được thì phải bố trí đồng chí Phó Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu dân cư. Đối với các chi bộ trực thuộc cần bố trí đồng chí lãnh đạo cấp trưởng để bầu giữ chức Bí thư chi bộ.

Bên cạnh đó cần tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa, chú trọng phòng trừ châu chấu tre lưng vàng và các loại rầy cuối vụ; đồng thời, tập trung bơm dẫn nước vào ruộng để cây lúa sinh trưởng, phát triển làm đòng và trỗ bông, đảm bảo năng suất đến cuối vụ. Thực hiện tốt việc nạo vét, sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng, đường giao thông nội đồng; vệ sinh đồng ruộng để phục vụ sản xuất. Tăng cường công tác phòng trống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, chú trọng công tác phun thuốc khử trùng tiêu độc và chuẩn bị tốt các điều kiện về vật tư, con người phục vụ kế hoạch triển khai tiêm phòng các loại vắc xin sắp tới. Tập trung rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới để đánh giá chính xác các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM của các xã, huy động nguồn lực và có kế hoạch cụ thể để thực hiện, đảm bảo hoàn thành theo lộ trình. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư thiết yếu, phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ dồn đổi ruộng đất nông nghiệp; tiến độ xây dựng các dự án đã bố trí ngân sách. Làm tốt công tác cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết thông qua các Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, chương trình công tác. Quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, đặc biệt là nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; chú trọng giải quyết những vấn đề nổi cộm ở cơ sở, báo cáo kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị để huyện kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

Hồng Tám – Đài TT Tam Nông