Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông họp phiên thường kỳ tháng 5/2016

Ngày 25/5/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông họp phiên thường kỳ tháng 5. Đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông họp phiên thường kỳ tháng 5/2016

(Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông họp phiên thường kỳ tháng 5/2016)

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe UBND huyện trình dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tam Nông, giai đoạn 2016-2020, nghe UBND huyện báo cáo kế hoạch, công tác bảo tồn, phát huy và truyền dạy giá trị văn hóa của Truyện cười Văn Lang xã Văn Lương và Hát Ghẹo thôn Nam Cường xã Thanh Uyên giai đoạn 2016-2020. Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận và tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực.

Đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy khảng định: Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, sự nỗ lực phấn đấu, huy động, tập trung nguồn lực, được nhân dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, tham gia nên chương trình đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay trên địa bàn huyện Tam Nông có 19 xã triển khai xây dựng nông thôn mới, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới đã được công nhận (Dậu Dương), 2 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (Thượng Nông, Hương Nộn), không có xã đạt dưới 5 tiêu chí, bình quân tiêu chí toàn huyện đạt 12,6 tiêu chí/xã cao hơn bình quân tiêu chí toàn tỉnh (11,6 tiêu chí/xã) và cao hơn bình quân vùng Trung Du, miền núi phía Bắc (9,3 tiêu chí/xã). Đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lồng ghép các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí huy động gần 654 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình ủng hộ, đã có 1.172 lượt hộ gia đình hiến đất, giải phóng mặt bằng với diện tích gần 80.000m2; đồng thời tích cực ứng dụng KHKT, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, triển khai cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển giáo dục y tế, văn hóa, nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện nhà.

Đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân phải quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là cuộc vận động toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, là cơ sở để Tam Nông phát triển nhanh và bền vững. Xác định chủ thể xây dựng nông thôn mới là nông hộ. Xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo phương châm mọi việc phải được dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân được thụ hưởng. Phân định rõ những nội dung nhân dân tự thực hiện, những nội dung mà Nhà nước và Nhân dân cùng làm, những nội dung Nhà nước đầu tư 100%. Quá trình thực hiện bám sát theo phương thức: Những việc dễ làm trước, những việc khó làm sau, những tiêu chí Nhân dân tự thực hiện làm trước, các tiêu chí khác làm sau. Ưu tiên vốn ngân sách đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH cho các địa phương thực hiện tốt các tiêu chí không cần vốn đầu tư như: Xây dựng hệ thống Chính trị TSVM, giữ vững ANCT, TT ATXH nông thôn và những địa phương có khả năng về đích sớm. Tiếp tục lấy địa bàn xã để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, từng bước tăng số lượng tiêu chí nông thôn mới của các xã, phấn đấu đến năm 2020 có 10 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân tiêu chí toàn huyện đạt 17 tiêu chí/xã.

Cũng tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã giao UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch cụ thể để bảo tồn, phát huy nét văn hóa độc đáo của hát Ghẹo thôn Nam Cường xã Thanh Uyên và Truyện cười Văn Lang xã Văn Lương./.

Hải Đăng - Đài TT