Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông họp phiên thường kỳ tháng 6/2016

Chiều 13/6/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông họp phiên thường kỳ tháng 6/2016. Đồng chí Bùi Đình Thi - UVBCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị, cùng dự có đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Hồng Khanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí trong BTV Huyện ủy, UBBC huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông họp phiên thường kỳ tháng 6/2016

(Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông họp phiên thường kỳ tháng 6/2016)

Ban Thường vụ Huyện ủy nghe UBBC huyện báo cáo nội dung khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau khi nghe UBBC huyện báo cáo đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, BTV Huyện ủy đã thảo luận và thống nhất theo phương án của UBBC huyện đệ trình.

Nghe HĐND huyện báo cáo về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các điều kiện chuẩn bị cho kỳ họp như: Dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất vào ngày 24/6/2016; báo cáo kết quả bầu cử HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; UBMTTQ huyện thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện; Bầu cử các chức danh HĐND, chức danh UBND huyện, Bầu cử Hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện, Ban hành Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp năm 2016; HĐND huyện báo cáo về nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, dự kiến tổ chức trong hai ngày từ 21 đến ngày 22/7/2016.

BTV Huyện ủy nghe UBKT Huyện ủy báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Cũng tại hội nghị này, BTV Huyện ủy đã thảo luận và thống nhất một số nội dung công tác khác./.

Công Khanh – Hải Đăng