Hội nghị giao ban cấp ủy cụm 2 Quý I năm 2017

Ngày 28/3/2017 tại xã Thọ Văn, Huyện ủy Tam Nông đã tổ chức hội nghị giao ban cấp ủy Cụm II gồm 4 xã Thọ Văn, Dị Nậu, Hương Nộn, Cổ Tiết. Đồng chí Trần Trọng Vĩnh - UV BTV – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Cụm trưởng Cụm cấp ủy số II chủ trì hội nghị. Tới dự hội nghị giao ban cấp ủy tại cụm số II có các đồng chí HUV phụ trách xã, lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã trong cụm.

Hội nghị giao ban cấp ủy cụm 2 Quý I năm 2017

(Hội nghị giao ban cấp ủy cụm 2 Quý I năm 2017)

Tại hội nghị, các xã trong cụm đã báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng quý I và định hướng trong quý II năm 2017; Trong đó, các xã trong cụm cũng đã kiến nghị về một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quý I như: công tác DĐRĐ tại xã Thọ Văn và Dị Nậu; giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi 4 tháng (Dị Nậu); ngân sách eo hẹp (Dị Nậu, Hương Nộn); tiền thưởng xã NTM chưa có, đề nghị BOT giải quyết dứt điểm dự án đường Hồ Chí Minh, tiến độ cấp GCN QSDĐ, hỗ trợ duy tu đường giao thông nông thôn (Hương Nộn); hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng (Cổ Tiết)…

Đồng chí Trần Trọng Vĩnh - UV BTV – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Cụm trưởng Cụm cấp ủy số II phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Trọng Vĩnh – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả trong công tác phát triển kinh tế - VHXH, công tác xây dựng Đảng và  hệ thống chính trị của các xã trong cụm. Đồng thời đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là trong công tác dồn đổi ruộng đất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay trong Quý II năm 2017 đó là: Các xã trong cụm cần  rà soát các chỉ tiêu theo kế hoạch và chương trình công tác năm để xác định tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu trong năm 2017;  chỉ đạo chuẩn bị KH gieo trồng vụ Mùa, chú trọng chăm sóc, bảo vệ cây trồng vật nuôi, có kế hoạch phòng chống lụt bão; đề nghị xã Thọ Văn và Dị Nậu quan tâm hơn nữa  đến triển khai DĐRĐ, phấn đấu hoàn thiện các chỉ tiêu xây dựng NTM; triển khai thu ngân sách đảm bảo các nguồn chi; quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đẩy nhanh việc mua bảo hiểm y tế; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, quan tâm tổ chức tốt Đại hội TDTT xã…./.

Lưỡng Anh