Huyện ủy Tam Nông tổ chức họp giao ban Cụm 3 - Cấp ủy quý III năm 2017 tại Hiền Quan.

Ngày 6/10/2017, Huyện ủy Tam Nông đã tổ chức giao ban cụm cấp ủy quý III năm 2017 tại cụm 3 đặt tại xã Hiền Quan gồm: Tam Cường, Văn Lương, Thanh Uyên và Hiền Quan. Đồng chí Phạm Hồng Luân - UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND huyện - Cụm trưởng - Chủ trì hội nghị. Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Phùng Duy Dục - UVBTV Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện, đại diện các cơ quan: Phòng GD&ĐT, phòng TCKH, phòng TNMT, phòng VHTT, BTC Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, BTG Huyện ủy, Thanh tra huyện, BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình, Hội Nông dân, Công an, BCH Quân sự huyện.

Huyện ủy Tam Nông tổ chức họp giao ban Cụm 3 - Cấp ủy quý III năm 2017 tại Hiền Quan.

(Huyện ủy Tam Nông tổ chức họp giao ban Cụm 3 - Cấp ủy quý III năm 2017 tại Hiền Quan.)

Sau khi nghe 4 Đảng ủy xã báo cáo công tác quý III và phương hướng quý IV, đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành của huyện đã trả lời và giải trình cụ thể những thắc mắc và kiến nghị của các Đảng ủy cơ sở về công tác Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế VHXH, ANQP, công tác DĐRĐ nông nghiệp, Xây dựng NTM, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường sống, thực hiện các chính sách về an sinh xã hội…

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại cụm số 3, đồng chí nhấn mạnh về một số vấn đề còn tồn tại như: Công tác báo cáo và tham mưu của một số Đảng ủy xã chậm chưa kịp thời; Tiến độ dồn đổi ruộng đất nông nghiệp chậm; số liệu báo cáo thống kê không chính xác; Giải quyết một số vấn đề về đất đại chưa triệt để; Công tác phát triển đảng chưa được chú trọng…

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo một số nhiệm vụ cần quan tâm trong quý IV năm 2017, cụ thể đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt là các chỉ tiêu về gieo cấy vụ Chiêm Xuân, gieo trồng cây vụ Đông, DĐRĐ nông nghiệp, thu ngân sách, xây dựng các khu dân cư đạt tiêu chí về NTM, tăng các tiêu chí NTM và phân loại các tổ chức đảng và đảng viên. Kiện toàn các chức danh ở khu dân cư, đại hội chi bộ khu dân cư, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện quy chế phối hợp. Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện thành công việc thực hiện Nghị quyết TW4 gắn với Chỉ thị 05, Huyện ủy sẽ có hướng dẫn và nguyện vọng là sẽ phát phiếu tự đánh giá vào dịp 3/2 hàng năm để mỗi cán bộ, đảng viên, tự soi và tự sửa. Tăng cường công tác nắm tình hình, thông tin báo cáo kịp thời để cấp ủy cấp trên nắm được và có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Tập trung lãnh chỉ đạo sâu sát, coi trọng việc tháo gỡ khó khăn, giải quyết ngay những khó khăn vướng mắc và bức xúc của nhân dân, không để khiếu nại vượt cấp kéo dài. Đẩy mạnh công tác XHH, tranh thủ lồng ghép các nguồn lực để tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các Trường học, Trạm Y tế, đầu tư hệ thống giao thông và các tuyến đường nội đồng, phục vụ cho công tác dồn đổi ruộng đất nông nghiệp. Trước mắt, đối với xã Hiền Quan cần phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu xử lý khẩn cấp sạt lở bờ vở Sông Hữu Thao tại xã Hiền Quan với số vốn thông báo là 22,5 tỷ đồng, thi công nhà điều hành Trường THCS Hiền Quan, Trạm y tế xã Thanh Uyên và một số công trình phụ trợ khác đảm bảo chất lượng. Chủ động quỹ đất để bố trí điểm thu gom xử lý rác thải sinh hoạt theo đề án của UBND huyện. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động và nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tình hình tôn giáo và AN TTXH. Duy trì nền nếp sinh hoạt của BTV Đảng ủy xã với chi bộ khu dân cư và chỉ đạo kiện toàn cán bộ cấp xã. Riêng đối với chức danh Bí thư đoàn Thanh niên phải coi trọng tiêu chuẩn là đảng viên, có độ tuổi trẻ, không thể lấy vào vị trí này rồi một hai năm hết tuổi đoàn lại chuyển sang ngạch công chức là không được. Làm tốt công tác tu bổ các di tchs lịch sử văn hóa, làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân hiến đất để xây dựng các công trình công cộng, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng mỗi đoàn thể đảm nhận một việc, một tiêu chí NTM tránh hình thức. Trên tình thần thẳng thắn và cởi mở, đồng chí Bí thư Huyện ủy và các đồng chí TVHU phụ trách Cụm, huyện ủy viên phụ trách xã mong muốn tất cả tình hình ở địa phương cần phải báo cáo, xin ý kiến và tham mưu kịp thời để huyện sẽ tập trung giải quyết, đây là việc làm giúp cho địa phương, tránh việc gây bức xúc trong dư luận và quần chúng nhân dân. Quan tâm và giải quyết thấu đáo những kiến nghị, đề suất của nhân dân tránh khiếu kiện vượt cấp xảy ra, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng và xuyên tạc chủ trương đướng lối gây mất ổn định tình hình ANCT - TTATXH ở địa phương./.

Hải Đăng