Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phùng Duy Dục

Ủy viên BTV Huyện ủy,         CT UBMTTQ

3 879 309

0912 501 709

2

Nguyễn Khắc Long

Chủ tịch LĐLĐ

3879 234

 

3

  Chủ tịch Hội PN    

4

Hà Mạnh Cường

 Ủy viên BCH Huyện ủy,        CT Hội Nông dân

3 879 131

0988 924 184

5

Nguyễn Thị Kim Duyên

 Ủy viên BCH Huyện ủy,        BT Huyện đoàn

3879 307

 01638 328 555

6

Nguyễn Quang Hiển

 Chủ tịch  Hội CCB

3879 497

0988.676.256

7

Đặng Văn Bảng

 CT Hội Khuyến học,

 CT Hội Cựu Giáo chức

 

01683 305 840

8

Đỗ Duy Tân

 CT Hội CTNXP

 

01689  343 071

9

Lê Bá Kỳ

 CT Đông y

 

0912 138 023

10

Nguyễn Chí Thực

 CT Hội sinh vật cảnh

 

0168 235 9412

11

Đỗ Văn Đàn

 CT Hội người mù

 

0975 532 448

12

Nguyễn Thanh Nghị

 CT Hội nạn nhân chất độc da  cam-Đi ô xin

 

0944 587 136

  layer...

Các tin khác