UBND huyện


Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hoá - Tam Nông - Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3879.122

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

 A

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 1

Cao Văn Mỹ

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND

 

 

     2     

Phan Đức Tài

Uỷ viên BTV Huyện ủy,     Phó chủ tịch TT UBND

 

0912 964 395

3

Phan Văn Ngọc

Uỷ viên BTV Huyện ủy,     Phó chủ tịch UBND

 

0912 065 027

 B

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND

I

Văn phòng HĐND&UBND

1

Nguyễn Ngọc Minh

Chánh Văn phòng

 

0912 368 589

2

Hoàng Đức Dũng

Phó Chánh VP

 

01687 630 168

3

Lưu Thị Diễm Hương

Phó Chánh VP

 

 0982 558 108

II

Phòng Tài chính-Kế hoạch

1

Phạm Xuân Hiệp

Trưởng phòng

3879 185

 0914 288 112

2

Lê Trần Bình

Phó phòng

 

01666 666 608

III

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

1

Trần Quốc Thụy

Ủy viên BCH Huyện ủy, Trưởng phòng

3879 494

0912 267 024

2

Trần Công Chính

Phó phòng

 

0968139988

3

Trần Hồng Quân

Phó phòng

 

0987 470 482

IV

Phòng Nội vụ

1

Trần Công Hiệu

Ủy viên BCH Huyện ủy, Trưởng phòng

2244 287

0903 431 797

2

Phùng Quốc Tuấn

Phó phòng

 

0989 163 513

3

Lương Việt Tuấn

Phó phòng

 

0974 157 279

V

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Kiều Quốc Phong

Ủy viên BCH Huyện ủy, Trưởng phòng

3879 123

0982 238 612

2

Nguyễn Thị Thu Trang

Phó phòng

 

0986 726 284

3

Phan Kim Trọng

Phó phòng

 

0915 956 068 

VI

Phòng Tài nguyên và Môi trường

1

Phan Văn Thảo

Ủy viên BCH Huyện ủy, Trưởng phòng

3879 370

0912 243 909

2

Phan Quang Thành

Phó phòng

 

0988 943 979

3

Phan Hải Phong

Phó phòng

 

0979292781

4

Nguyễn Thành Trung

Phó phòng

 

0988 841 485

VII

Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

Hán Minh Hải

Ủy viên BCH Huyện ủy, Trưởng phòng

3879 119

0985 661 962

2

Hoàng Đình Hạnh

Phó phòng

 

0987 511 020

3

Lê Ngọc Nghị

Phó phòng

 

0986 997 052

VIII

Thanh tra huyện

1

 Lý Thị Hạnh Vân

Ủy viên BCH Huyện ủy, Chánh Thanh tra

3879 491

0989 922 196

2

Nguyễn Chí Thanh

Phó chánh Thanh tra

 

01646 145 405

IX

Phòng Văn hóa và Thông tin

 1

Đặng Đức Hải

Ủy viên BCH Huyện ủy, Trưởng phòng

3879 287

0984 129 538

 2

Nguyễn Hồng Thái

Phó phòng

 

0983 598 797

3

Lưu Văn Hiệu

Phó phòng

 

0974 374 715

X

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

1

Lê Thị Thu Hiền

Ủy viên BCH HU, Phó Trưởng phòng- Phụ trách

3879 761

0987 628 576

2

Lê Ngọc Nguyên

Phó phòng

 

0985 312 079

XI

Phòng Tư pháp

1

Nguyễn Thị Minh Thu

Ủy viên BCH Huyện ủy, Trưởng phòng

3879 490

 

XII

Phòng Y tế

1

Đỗ Văn Chiếu

Trưởng phòng

3879 498

0982 434 992

XIII

Hội Chữ thập đỏ

1

Hà Hữu Thoan

Chủ tịch Hội CTĐ

3879 115

0983 779 189

XIV

Trung tâm VHTT&DL

1

Nguyễn Hữu Thanh

Giám đốc

3792 666

0965 079 865

2

Bùi Đức Trung

Phó GĐ

 

0975 614 465

XV

Trạm Khuyến Nông

1

Nguyễn Đức Khởi

Trưởng trạm

3879 217

0912 388 072

2

Đào Biên Thuỳ

Phó trưởng trạm

 

0983 995 739

XVI

Đài Truyền thanh - Truyền hình

1

 Nguyễn Công Khanh

Trưởng Đài

3879 950

0963 379 366

2

Hoàng Hải Đăng

Phó Trưởng Đài

 

0944 778 108

XVII

Trung tâm DSKHH&GĐ

1

Nguyễn Lan Ngọc

Giám đốc

 

01684.681.488

2

Nguyễn Thị Vân

Phó Giám đốc

 

0986 518 629

XVIII

Ban Quản lý Dự án

1

Trần Công Chính

Trưởng ban

 

0982 761 790

2

Vũ Quang Hùng

Phó Trưởng ban

 

0987 070 880

XIX

Ban Quản lý CCTCC

1

Nguyễn Tuấn  Ngọc

Trưởng ban

 

0973 628 555

XX

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

1

Đỗ Văn Hưởng

Giám đốc

 

0915625484

2

Đặng Tiến Long

Phó Giám đốc

 

0948 054 047

Các tin khác