HỘI NGHỊ GIAO BAN CỤM CẤP ỦY SỐ 4 - QUÝ I NĂM 2018

Ngày 26/3/2018, tại UBND xã Xuân Quang, Huyện ủy Tam Nông tổ chức Hội nghị giao ban cụm Cấp ủy số 4 - Quý I năm 2018, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội quý I; đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Phan Văn Ngọc – UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; đồng chí Phan Trường Lưu – Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phụ trách xã; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, các đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể 4 xã trong cụm gồm: Xuân Quang, Vực Trường, Hương Nha và Tứ Mỹ.


Hội nghị giao ban cụm Cấp ủy số 4 - Quý I năm 2018

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt của các địa phương về tình hình phát triển kinh tế, chính trị, VHXH những tháng đầu năm 2018, những khó khăn, thuận lợi và phương hướng cũng như các kiến nghị, đề xuất đối với cấp huyện. Theo đó, quý I năm 2018, Cấp ủy, chính quyền các xã Xuân Quang, Vực Trường, Hương Nha và Tứ Mỹ đã chủ động đề ra các biện pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các xã đã nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP ở địa phương mình. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển, hoàn thành việc gieo cấy vụ Chiêm Xuân đạt 100% kế hoạch; các xã đã và đang tích cực hoàn thiện công tác DĐRĐ nông nghiệp, triển khai thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch năm 2018 trong chương trình Quốc gia xây dựng NTM. Thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở. Các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, giải ngân các nguồn vốn, tặng quà tết cho các đối tượng chính sách được thực hiện theo đúng quy định, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội, lao động, việc làm và thực hiện các chính sách xã hội thu được những kết quả nhất định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Ngọc – UVBTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ ra các vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quý I năm 2018, đưa ra nhiệm vụ trọng tâm mà các xã cần thực hiện trong thời gian tới như: Nội dung báo cáo còn sơ sài, đặc biệt là phần phương hướng, mục tiêu cho quý II rất chung chung, không cụ thể. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện – chủ trì hội nghị lưu ý các vấn đề cần quan tâm như: công tác DĐRĐ, các tiêu chí XD NTM; vấn đề thu gom và xử lý rác thải chưa được quan tâm; việc triển khai thực hiện chậm tiến độ xây dựng chợ ở Hương Nha, Tứ Mỹ; thu ngân sách trên địa bàn ở mức thấp. Các xã cần chủ động, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM trong giai đoạn 2018-2020, đặc biệt là xây dựng các khu dân cư đạt tiêu chí NTM; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Hải Đăng