Huyện ủy Tam Nông khai giảng lớp sơ cấp LLCT khóa II năm 2018

Ngày 11/04/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện ủy Tam Nông đã tổ chức khai giảng lớp sơ cấp LLCT khóa II năm 2018. Dự khai giảng có đồng chí Nguyễn Hồng Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện cùng 50 học viên là Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, chi hội trưởng các đoàn thể khu dân cư ở 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Huyện ủy Tam Nông khai giảng lớp sơ cấp LLCT khóa II năm 2018

Trong thời gian 2 tháng, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề gồm những kiến thức, kỹ năng, thế giới quan và phương pháp luận khoa học về chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối cách mạng Việt Nam; lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới; những kiến thức về kinh tế - xã hội, về xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và nhiều chuyên đề khác.

Đồng chí Nguyễn Hồng Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại buổi khai giảng

Phát biểu khai mạc tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các giảng viên cần tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực, tăng cường đối thoại; quán triệt và thực hiện phương châm lý luận liên hệ với thực tiễn, học đi đôi với hành; lựa chọn kiến thức phù hợp, thiết thực với nghiệp vụ công tác cơ sở. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý học viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Đối với các học viên đồng chí yêu cầu cần xác định rõ động cơ học tập đúng đắn, khắc phục mọi khó khăn chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế học tập, thực hiện tốt chương trình kế hoạch của lớp học; tăng cường ý thức trách nhiệm, kết hợp việc học trên lớp với tự học, tự nghiên cứu tài liệu, tranh thủ trao đổi học tập kinh nghiệm để; xây dựng tập thể lớp đoàn kết, thống nhất, gắn bó,…

Thông qua học tập giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết để vận dụng kiến thức được học vào thực tế, tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị. Đây là điều kiện để cán bộ, đảng viên tiếp tục theo học các chương trình lý luận chính trị cao hơn theo quy định.

Công Khanh – Tuấn Dũng