Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông họp bàn, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Ngày 27/11/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông tổ chức hội nghị họp bàn, thông qua Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trình kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XIX xem xét, dự kiến kỳ họp sẽ được diễn ra vào ngày 21,22/12/2017. Đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thống kê huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện.


BTV Huyện ủy Tam Nông đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Theo dự thảo báo cáo, ước tính năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện đạt 9,2%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (Nông, lâm nghiệp tăng 10,39%; công nghiệp xây dựng tăng 10,7%; dịch vụ tăng 6,3%). Tổng vốn đầu tư trên toàn huyện ước đạt gần 2.300 tỷ đồng tăng 130% kế hoạch bằng 91,3% kế hoạch. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 96.720 triệu đồng, đạt 150,5% dự toán, tăng 67,5% so với cùng kỳ. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng/người/năm, tăng 8% so với cùng kỳ. Xậy dựng mới được 03 trường đạt chuẩn Quốc gia, duy trì đạt chuẩn Quốc gia 9 trường; số xã đạt chuẩn NTM 02 xã: Hồng Đà, Vực Trường. 18/20 xã, thị trấn thực hiện công tác DĐRĐ với tổng diện tích dồn đổi gần 1.300ha, đạt 60% tổng diện tích đất nông nghiệp, sau dồn đổi, trên địa bàn huyện Tam Nông đã hình thành được các vùng chuyên canh, thâm canh cao như: Dưa chuột, hoa nhài, rau màu các loại, táo, đu đủ… một số hộ dân đi sâu vào chăn nuôi cá, kết hợp với chăn nuôi gia cầm cho thu nhập cao. Giải quyết việc làm cho 1.600 lao động, xuất khẩu lao động 106 người đạt 106% KH; số khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa 87,5%; tỷ lệ khu dân cư thu gom xử lý rác thải sinh hoạt 50,66%, vượt 0,66%. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân; Công tác cải cách hành chính, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, chưa phát huy tốt việc liên kết trong sản xuất gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, còn có hiện tượng chuyển đổi đất lúa sang các cây trồng khác không theo quy hoạch. Vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt còn hạn chế… Thủ tục về đầu tư xây dựng, thủ tục về giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm, kéo dài ảnh hưởng đến tiến dộ thực hiện các dự án….

Đồng chí Cao Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và đóng góp nhiều ý kiến xây dựng kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Mục tiêu năm 2018, huyện Tam Nông phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,2% trở lên; thu nhập bình quân đầu người 25,8 triệu đồng/người/năm. Trong đó, tập trung thực hiện tốt chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giá trị gia tăng cao, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, lao động việc làm, an sinh xã hội; bảo đảm và giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Đình Thi - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh một số vấn đề như: Giao cho cơ quan soạn thảo văn bản phối hợp cùng với Chi cục Thống kể huyện chuẩn hóa các số liệu trong báo cáo về tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị tăng thêm của nền kinh tế… giao cho các ngành cần có đánh giá, nhận định mang tính định hướng sâu hơn về các vấn đề như chăn nuôi, trồng trọt, ứng phó với các biến đổi khí hậu, tác động của môi trường, của thị trường đối với nền sản xuất nông nghiệp. Cần có đánh giá chung nhất về những nguyên nhân, tồn tại, khách quan và chủ quan trong quá trình lãnh chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, VHXH trên địa bàn huyện để từ đó đưa ra những quyết sách và chỉ tiêu cụ thể, phù hợp cho năm 2018 và những năm tiếp theo. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu: cơ quan soạn thảo văn bản khẩn trương hoàn thiện báo cáo để Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt và đệ trình HĐND huyện trong kỳ họp lần thứ năm khóa XIX tới đây.

Hải Đăng