Danh mục dự án đầu tư vào huyện Tam Nông

STT

Tên Dự Án

Địa Điểm

Mục Tiêu

Quy Mô

Hình Thức
Đầu Tư

Tổng vốn 
Đầu Tư

Tỉnh

Lĩnh Vực

Tỷ VNĐ

Triệu USD

 1

Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Tam Nông

Khu công nghiệp Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

 

350ha

Liên doanh/100% vốn NN/tư nhân

4000

200

Phú Thọ

Hạ tầng khu công nghiệp

Các tin khác