Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Sáng ngày 18/6/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Hội đồng GDQP&AN Huyện Tam Nông tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018 cho 80 học viên thuộc đối tượng 4 là: Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện và cán bộ quản lý, giáo viên các trường MN, TH, THCS trên địa bàn huyện. Dự lễ khai giảng có đồng chí Bùi Đình Thi – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phan Văn Ngọc – UVBTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện lãnh đạo: Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện, Công an huyện, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

 Trong thời gian 5 ngày( 18 - 23/6/2018) các học viên được truyền đạt 7 chuyên đề gồm: Đường lối quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các Luật Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh dự bị động viên; nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Kết thúc lớp bồi dưỡng các học viên tham gia viết bài thu hoạch để chấm điểm cấp chứng chỉ hoàn thành lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh năm 2018.

Đồng chí Phan Văn Ngọc – UVBTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Phan Văn Ngọc – UVBTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Đây là Chương trình do Bộ Quốc phòng ban hành, việc cập nhật, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành về quan điểm đường lối Quốc phòng – An ninh của Đảng ta, phát hiện thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; có biện pháp phòng chống hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị. Các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong học tập, sôi nổi trong thảo luận, tiếp thu tốt nhất những kiến thức mới áp dụng thực tiễn trong công tác; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của Trung tâm BDCT huyện.

Tuấn Dũng