Sức lan tỏa trong phong trào hiến máu nhân đạo ở Tam Nông

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Tam Nông đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Để đạt được những kết quả đó, BCĐ từ huyện tới cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, rà soát người đăng ký HMTN, hạn chế tình trạng “đăng ký ảo”; do đó, tỉ lệ người cho máu đạt 86 - 87% so với số người đăng ký và đạt 90% so với số người viết phiếu đăng ký khám tuyển. 

Ngày hội hiến máu huyện Tam Nông năm 2017

(Ngày hội hiến máu huyện Tam Nông năm 2017)

Ban chỉ đạo HMTN các cấp tổ chức tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Băng zôn, biểu ngữ, bản tin, tờ rơi, cổ động… nhân các sự kiện: “Lễ hội xuân hồng”, “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4”, “Chiến dịch những giọt máu hồng hè”, “Ngày chủ nhật đỏ”, “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6”, “Hành trình đỏ”… đã tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ sở tuyên truyền, vận động, lựa chọn, đăng ký người hiến máu. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức triển khai kế hoạch và tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Chỉ đạo rà soát danh sách đăng ký người HMTN để đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Trong năm 2017, huyện tổ chức 2 đợt hiến máu nhân đạo, đợt 1 trong cán bộ, viên chức ngành GD&ĐT đã tiếp nhận được 257 đơn vị máu (tăng 77 đơn vị máu so với năm 2016), đạt 198% chỉ tiêu KH tỉnh giao. Đợt 2 đối với các xã, thị trấn, cơ quan đã nhận được 259 đơn vị máu, đạt 113% chỉ tiêu KH tỉnh giao. Kết quả năm 2017, toàn huyện tiếp nhận 561 đơn vị máu, đạt 155,8% KH BCĐ tỉnh giao. Trong năm 2017, BCĐ của huyện đề nghị BCĐ tỉnh khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân; đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen cho 22 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào hiến máu nhân đạo. Nhiều tập thể có kết quả đạt cao như: Khối UBND huyện, Trung tâm y tế huyện, Công an huyện, Trường THPT Tam Nông; các xã, thị trấn: Dậu Dương, Thượng Nông, Tề Lễ, Hồng Đà, Hương Nộn, Hưng Hóa, Thọ Văn, Văn Lương, Tứ Mỹ, Quang Húc, Vực Trường, Phương Thịnh…Ngành Giáo dục và Đào tạo có Phòng GD&ĐT; các trường tiểu học: Hồng Đà, Thanh Uyên, Dậu Dương, Tề Lễ; các trường mầm non: Hồng Đà, Hưng Hóa, Thọ Văn, Thanh Uyên, Hương Nha, Cổ Tiết. Hầu hết lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học đều gương mẫu tham gia hiến máu.

Để đạt được kết quả cao hơn nữa trong phong trào hiến máu nhân đạo năm 2018, BCĐ huyện đã giao chỉ tiêu vận động cho các cơ sở, đơn vị, yêu cầu các cơ sở, đơn vị chọn lựa, rà soát, đăng ký danh sách người hiến máu đảm bảo chất lượng cao. Đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể, các cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng nhân các sự kiện: "Chủ nhật đỏ"; "Lễ hội xuân hồng"; ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4"; chiến dịch" Những giọt máu hồng hè";  "Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6 " …Đồng thời, đề nghị các ngành, đoàn thể vào cuộc, đi đôi với động viên, biểu dương cần giao chỉ tiêu cụ thể cho các cơ sở trong năm kế hoạch. Chỉ đạo các cơ sở kiện toàn BCĐ hiến máu tình nguyện, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, chọn lựa đăng ký danh sách người hiến máu, phối hợp tổ chức hiến máu và tạo điều kiện về kinh phí hỗ trợ hoạt động hiến máu tình nguyện.

Bên cạnh đó, BCĐ xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, đặc biệt là các đơn vị có người tham gia hiến máu nhưng kết quả đạt được thấp trong năm 2017, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, lựa chọn, đăng ký, tổ chức hiến máu, để năm 2018 công tác hiến máu đạt kết quả cao hơn.

Thấm nhuần ý nghĩa nhân văn cao cả của phong trào hiến máu nhân đạo, thời gian quan, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Tam Nông đã tích cực tham gia với tinh thần tự nguyện, sẻ chia. "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" - những giọt máu nghĩa tình không chỉ đem lại sự sống cho nhiều người mà còn nhân rộng tình cảm, sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người./.

Hồng Tám