Tam Nông tưng bừng cờ hoa kỷ niệm 15 năm tái lập huyện (1/9/1999-1/9/2014)

Chào mừng kỷ niệm 15 năm tái lập huyện Tam Nông (1/9/1999-1/9/2014)