Tam Nông đảm bảo ANTT trong triển khai thi công xây dựng công trình xây tu bổ đê địa phương năm 2018

Sáng ngày 14/6/2018, đồng chí Phan Đức Tài - UV BTV Huyện ủy - PCT Thường trực UBND huyện cùng lãnh đạo một số ngành liên quan của huyện đã tiến hành kiểm tra công trình thi công xây dựng các hạng mục thuộc công trình: Tu bổ đê địa phương năm 2018.

Đồng chí Phan Đức Tài - UV BTV Huyện ủy - PCT TT UBND huyện kiểm tra công trình thi công xây dựng các hạng mục thuộc công trình: Tu bổ đê địa phương năm 2018, đoạn đê qua Trạm thu giá BOT Hùng Thắng

(Đồng chí Phan Đức Tài - UV BTV Huyện ủy - PCT TT UBND huyện kiểm tra công trình thi công xây dựng các hạng mục thuộc công trình: Tu bổ đê địa phương năm 2018, đoạn đê qua Trạm thu giá BOT Hùng Thắng)

Căn cứ Công văn số 449/UBND-KTN ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đảm bảo ANTT tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ; Công văn số 1033/UBND-KTN ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đảm bảo giao thông, ATGT đối với các tuyến đường khu vực trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên Quốc lộ 32A địa bàn huyện Tam Nông; Căn cứ Công văn số 61/ĐĐ-QLCT ngày 10/4/2018 của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ về việc báo cáo triển khai thi công xây dựng các hạng mục thuộc công trình: Tu bổ đê địa phương năm 2018, tỉnh Phú Thọ, thời gian từ 11/4/2018 đến 30/6/2018.

Để việc thi công công trình tu bổ đê được đảm bảo có hiệu quả và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Thượng Nông: Phân công cán bộ và lực lượng công an xã phối hợp với Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh, đơn vị thi công đoạn đê qua Trạm thu giá BOT Hùng Thắng từ Km75 + 050 đến Km 76 + 500, thuộc địa bàn quản lý, đảm bảo an ninh trật tự cho đơn vị thi công công trình; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện có đối tượng cản trở hoặc phá hoại công trình nhà nước đang thi công đoạn đê, xử lý theo qui định của Pháp luật. UBND xã Hương Nộn: Tổ chức thông báo đến các khu, các hộ liên quan; phối hợp với Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh, đơn vị thi công đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng đoạn đê từ Km71+00 đến Km71+825 (đoạn qua khu 9) để đổ bê tông cứng hóa mặt đê.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng yêu cầu Trạm thu giá BOT Hùng Thắng phân công lực lượng phối hợp với UBND xã Thượng Nông, đơn vị thi công, các cơ quan, ban ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc cản trở phá hoại công trình thi công đê, đoạn qua Trạm thu giá BOT; báo cáo kịp thời các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý theo qui định./.

Hồng Tám