Tam Nông: Triển khai thực hiện 02 Đề án 938/QĐ - TTg và 939/QĐ - TTg của Thủ tướng chính phủ

Ngày 15/6/2018, tại hội trường Huyện ủy, UBND huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 938 và 939 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 02 Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2017 - 2027 (gọi tắt là đề án 938) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025 (gọi tắt là đề án 939) cho gần 60 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ huyện, ủy viên Ban thường vụ Hội phụ nữ cơ sở. Đồng chí Phan Văn Ngọc – UVBTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Triển khai thực hiện 02 Đề án 938/QĐ - TTg và 939/QĐ - TTg của Thủ tướng chính phủ

Để thực hiện 02 Đề án, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, đề ra các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. Theo đó, đối với Đề án 938, huyện phấn đấu đến năm 2027, hàng năm có trên 4.000 phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; vai trò của phụ nữ trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống bạo lực gia đình. 80% cán bộ tham gia triển khai đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội ưu tiên; 1.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình; phấn đấu không để xảy ra tình trạng xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em. Đối với đề án 939, giai đoạn 2018 - 2025, phấn đấu trên 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp tham gia triển khai Đề án được tập huấn, quán triệt nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; thành lập 3 tổ/nhóm phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, hàng năm hỗ trợ 02 phụ nữ  khởi nghiệp phát triển kinh doanh.

 

Đồng chí Phan Văn Ngọc – UVBTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Ngọc  yêu cầu: Nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, giao Hội phụ nữ là cơ quan thường trực. Hội Phụ nữ các cấp tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành kế hoạch thực hiện đề án của năm tiếp theo và lựa chọn nội dung cụ thể để thực hiện, tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt hai đề án. Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Thông qua Đề án nhằm khơi dậy tinh thần, sức mạnh nội lực của từng phụ nữ, khuyến khích phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp; tăng cường sự phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa các ngành, địa phương trong lĩnh vực hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nữ; hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tuấn Dũng